หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ธนาคารออมสิน เป็นเจ้าภาพจัดประชุม “ออมสินโลก”

20 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1806)
 

        

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม "ออมสินโลก” WSBI Annual Meetings 2016 ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 โดยจะมีตัวแทนธนาคารออมสินจากประเทศต่าง ๆ กว่า 110 แห่งจาก 80 ประเทศ เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ "Banking in the 21st Century” ซึ่งทางธนาคารออมสินได้เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้มากกว่า 500 คน นับว่าเป็นโอกาสดี ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทย วัฒนธรรมไทย และแผนงานเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ให้นานาประเทศได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ
 
โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) ครั้งที่ 23 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี (General Assembly) ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน ที่สำคัญคือจะมีการหารือเพื่อระดมความคิดร่วมกันในการกำหนดเครื่องมือ วิธีการ รูปแบบ เพื่อรองรับการทำธุรกรรมด้านการเงินเพื่อการออมในโลกยุคดิจิทัลที่ต้องเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้ต้นทุนที่น้อยที่สุด ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

"การจัดประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ธนาคารออมสินจะแสดงความเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยธนาคารออมสินได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการให้บริการทางการเงินรองรับการเปิดเสรีอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา นับว่าเป็นความท้าทายในการเป็นผู้นำกลุ่มธนาคารออมสินของ AEC ในเวทีระดับโลกครั้งนี้” นายชาติชาย กล่าว

สถาบันธนาคารออมสินโลก ทำหน้าที่เป็นตัวแทนและสื่อกลางในการประสานงานระหว่างธนาคารหรือสถาบันการเงินทั่วโลก มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการออมทรัพย์ สถาบันนี้ก่อตั้งขึ้นโดยมิได้หวังผลกำไร เมื่อปี พ.ศ. 2467 ณ นครมิลาน ประเทศอิตาลี ชื่อเดิมว่าสถาบันธนาคารออมสินนานาชาติ ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีมาแล้ว 2 ครั้ง เมื่อปี 2527 และ ปี 2541 และครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 23 - 25 กันยายน 2558 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และนายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทน ในคณะกรรมการบริหาร ของ WSBI ในวาระปี 2558 - 2561
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงการคลัง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์