หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเยือนไทย

20 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1970)
 

                                              

วันนี้ (20 มิ.ย. 59) นายปรัก สุคน (Mr. Prak Sokhonn) รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นายปรัก สุคน ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เชื่อมั่นว่า นายปรัก สุคน จะสามารถปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้อย่างดียิ่งในการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชา ตลอดจนรักษาพลวัตความสัมพันธ์ที่ดีในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นต่อไป พร้อมยินดีต่อความสัมพันธ์ที่ดียิ่งระหว่างไทยและกัมพูชา มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวว่า สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาฝากความระลึกถึงมายังนายกรัฐมนตรี และเห็นด้วยว่าทั้ง 2 ประเทศ มีความสัมพันธ์อันดี ไทยและกัมพูชาทำงานร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจ โดยอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ต่อประชาชนทั้ง 2 ฝ่าย โดยการเยือนไทยครั้งนี้เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และจะได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงความคืบหน้าของความร่วมมือตามที่ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันในระหว่างการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างเป็นทางการและการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (JCR) ไทย – กพช. ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชายืนยันว่าพร้อมทำงานร่วมกับไทยต่อไป เพื่อเสริมสร้างความรุ่งเรืองระหว่างทั้ง 2 ประเทศ โดยกัมพูชาเห็นว่าเสถียรภาพของไทยมีความสำคัญต่อกัมพูชาและภูมิภาคอาเซียน นายกรัฐมนตรีสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างทางรถไฟระหว่างอรัญประเทศ – ศรีโสภณ ตลอดจนสถานะและภาพรวมการก่อสร้าง/ซ่อมแซมเส้นทางรถไฟในกัมพูชาระหว่างปอยเปตไปจนถึงกรุงพนมเปญ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นว่าการเปิดเส้นทางเดินรถไฟระหว่างกันนี้จะเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อการเชื่อมโยงด้านคมนาคม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างกัน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการเชื่อมโยงในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่อไป
 
โอกาสนี้นายกรัฐมนตรี ขอบคุณฝ่ายกัมพูชาที่ให้การสนับสนุนและมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมสามฝ่ายเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการเดินเรือตามแนวชายฝั่งไทย – กัมพูชา – เวียดนาม ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคม 2559 และขอรับการสนับสนุนต่อไปเพื่อให้ความร่วมมือดังกล่าวมีความต่อเนื่องและได้รับผลประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางทะเลและการค้า สำหรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ที่บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท รัฐบาลไทยได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดจุดผ่านแดนและการก่อสร้างสะพานข้ามแดนให้ได้โดยเร็ว
 
ความร่วมมือด้านแรงงาน นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือให้ฝ่ายกัมพูชา มีการพิสูจน์สัญชาติแรงงานก่อน เพื่อลดขั้นตอนก่อนแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในไทย สำหรับความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน นายกรัฐมนตรีขอให้ทั้งสองฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าชายแดน ทั้งนี้ ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างกันโดยให้มีการขนส่งที่สะดวก มีการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังขอให้กัมพูชาตรวจสอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ตามแนวชายแดน และการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา โดยเฉพาะไม้พะยูง ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญของภูมิภาคและของโลก
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์