หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เดินหน้าอาเซียน : ยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร

20 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1572)
 

                             

จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร เป็นพื้นที่ชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเขตติดต่อกับเมืองมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาถือเป็นด่านการค้าที่สำคัญตามแนวฝั่งทะเลระหว่างไทยและเมียนมา ทางมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทย ภายหลังรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศให้ด่านสิงขรเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าขึ้น และจากการเปิดจุดผ่อนปรนดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางการค้าอย่างต่อเนื่อง และทางจังหวัดอยู่ระหว่างการเสนอยกระดับเป็นจุดผ่อนปรนถาวร แต่เนื่องจากติดปัญหายังไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-เมียนมา หรือ เจบีซี เพื่อลงนามรับรองผลการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศร่วมได้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้เสนอเบื้องต้นแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเสนอเป็นจุดผ่อนปรนการค้าด่านสิงขรเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษเพื่อขอพื้นที่สร้างคลังสินค้าและสร้างด่านถาวรรองรับหากสามารถเปิดเป็นด่านถาวรได้ทันที
 
ขณะที่ชาวบ้านตลอดจนพ่อค้า แม่ค้า ในพื้นที่ที่จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรต่างสะท้อนความต้องการที่ให้ยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร เพื่อให้ประตูการค้าแห่งนี้เป็นกลไกการเชื่อมโยงด้านการลงทุน สาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมถึงเพื่อเป็นกลไกเชื่อมโยงและเพิ่มโอกาสการขยายตัวของเศรษฐกิจรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปสินค้าเกษตรระหว่างไทยและเมียนมา
 
นางอำนวยพร พราหมณ์ประยูร ผู้ประกอบการค้าด่านสิงขร เปิดเผยว่า อยากให้ภาครัฐเร่งดำเนินการให้สัญชาติไทยกับชาวไทยสิงขร เพื่อให้มีหลักประกันทางสังคมอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ หากยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรให้เป็นจุดผ่อนปรนถาวรแล้วจะทำให้ประตูการค้าดังกล่าวสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศจากการค้าชายแดนจำนวนมาก และสอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น หน่วยงานทุกภาคส่วนจึงมีส่วนสำคัญที่จะผลักดันประตูการค้าแห่งนี้
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์