หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-เวียดนาม พร้อมเดินหน้าผลักดันมูลค่าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2020

19 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1684)

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เข้าพบ นาย เหงียน ซวน ฟุก (Nguyễn Xuân Phúc) นายกรัฐมนตรีเวียดนามและบุคคลสำคัญของเวียดนาม ในโอกาสการเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2559 เพื่อกระชับความร่วมมือไทยและเวียดนาม ตามแผนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนามอย่างรอบด้าน
 
นายกรัฐมนตรีเวียดนาม กล่าวชื่นชมความร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนามที่รอบด้าน ทั้งด้านกลาโหม ความมั่นคง ตลอดจนความสัมพันธ์ในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศที่พัฒนาอย่างแน่นแฟ้น โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรม ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะยกระดับ และกระชับความร่วมมือให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวว่า ไทยและเวียดนามต่างเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก ความร่วมมือกันในการรักษาระดับราคาข้าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อเกษตรกรของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ จากการที่เวียดนามได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงการค้าเสรีรูปแบบใหม่ (New Generation Free Trade Agreements) จะเป็นโอกาสของนักลงทุนชาวไทยในเวียดนามในแสวงหาโอกาสและลู่ทางการค้าและการลงทุนในเวียดนาม ประกอบกับเวียดนามมีตลาดแรงงานที่มีฝีมือ สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่า รัฐบาลเวียดนามจะดำเนินมาตรการและเงื่อนไขที่เหมาะสมกับนักธุรกิจไทย ซึ่งไทยพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมนักลงทุนไทยให้เข้าดำเนินธุรกิจในระยะยาวในเวียดนามมาโดยตลอด
 
รองนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ยังได้เห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้ถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจากแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำในอนุภูมิภาคให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน และจะร่วมกันติดตามการดำเนินงานทั้งสองฝ่ายให้เป็นไปความตกลงการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ปี 2014-2018 ตามที่ได้ตกลงในการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมกันที่ผ่านมา
 
โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวเชิญ นายกรัฐมนตรีเวียดนามเดินทางเยือนไทย ตามคำเชิญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ตลอดจนเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนาม
 
นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรียังได้เข้าพบนายหวู ดึ๊ก ดาม (Vũ Đức Đam) รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการพัฒนาศักยภาพในความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน โดยพร้อมที่จะผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างไทยและเวียดนามให้เพิ่มขึ้นเป็น 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2020 และจะดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามแผนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างปี 2016 – 2018 รวมทั้งผลักดันความร่วมมือด้านการศึกษาด้วย
 
ในวันเดียวกัน รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าพบกับนาย โด๋ บ่า ตี (Đỗ Bá Tỵ) รองประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม โดยรองประธานสภาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทั้งสองประเทศจะรักษาความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับระหว่างกัน ตลอดจนกระชับความร่วมมือและผลักดันความตกลงต่างๆ โดยผ่านการพัฒนากลไกอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความร่วมมือในด้านกฎหมายและยกระดับความร่วมมือระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศ ซึ่งรองนายกรัฐมนตี ยืนยันและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามในทุกสาขา ให้ครอบคลุมในทุกมิติระหว่างกัน
 
 
 
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์