หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
5 ประเทศ CLMVT เห็นพ้องเสนอผลักดันการตั้ง CLMVT National Single Window

19 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2085)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการหารือกับประเทศสมาชิก CLMVT ว่า ทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย จะต้องประสานความร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตระดับภูมิภาค ยกระดับการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เกิดการเเข่งขันในตลาดโลกได้ โดยประเทศสมาชิกได้เสนอให้มีการทำข้อมูลร่วมกัน หรือ CLMVT Knowledge Tank ร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญด้านการค้าและการลงทุน ร่วมถึงการผลักดันให้เกิด National Single Window ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนำเข้า ส่งออกสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการตรวจสอบใบอนุญาต และใบรับรองต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคการนำเข้า ส่งออกสินค้าระหว่างกัน
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวด้วยว่า ในที่ประชุมได้เสนอให้มีการพัฒนาธุรกรรมด้านการเงินร่วมกัน โดยเฉพาะการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น กฎระเบียบทางด้านการเงิน และหารเคลื่อนย้ายเงินระหว่างประเทศ ส่วนด้านการลงทุน ระบุ ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีธุรกรรมทางการเงินสูงที่สุดในอาเซียน และจะเป็นแหล่งระดมเงินทุนสำคัญให้กับผู้ประกอบในอาเซียนประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การประชุม CLMVT Forum 2016 ครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นเวทีสำคัญเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการเศรษฐกิจ 5 ประเทศร่วมกันต่อไปในอนาคต
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์