หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเน้นนโยบายส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันในการประชุมกับอินเดีย

17 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1106)

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่ทีมประเทศไทย เน้นส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน พร้อมให้ความมั่นใจรัฐบาลมุ่งมั่นทำงาน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชุมร่วมกับทีมประเทศไทยในอินเดีย หลังเดินทางถึงกรุงนิวเดลี เพื่อพบหารือและมอบนโยบาย โดยพลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ต้องการให้หน่วยงานของไทยส่งเสริมให้อินเดียไปลงทุนในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมทวายและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในสาขาที่อินเดียมีความเชี่ยวชาญ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งรัฐบาลพร้อมพิจารณามาตรการลดหย่อนภาษีดึงดูดการลงทุนในไทย นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานต่างๆ ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมถึงเชิญชวนมาร่วมกันพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งไทยต้องส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้ามาลงทุนในอินเดียมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้อินเดียใช้ไทยเป็นประตูสู่อาเซียน ผ่านโครงการท่าเรือ เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เพื่อเชื่อมโยงกับชายฝั่งด้านตะวันออกของอินเดีย และเส้นทางถนนสามฝ่ายระหว่างไทย - เมียนมา - อินเดีย เพื่อเชื่อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย พร้อมสั่งการให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างท่าเรือที่จังหวัดระนอง เพื่อเชื่อมกับอินเดียทางทะเล และสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างกันแบบสองทาง
 
นายกรัฐมนตรียังให้ความมั่นใจว่าการทำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงและขอให้ข้าราชการมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
 
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์