หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผู้แทนจากฟิลิปปินส์เข้าเยี่ยม รมว.วท. เตรียมร่าง ‘ข้อตกลงฯ ด้านวิทยาศาสตร์ฯไทย-ฟิลิปปินส์'

14 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1450)
 
                           
 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 Dr. Amelia P.Guevara, Undersecreatary for research and Development, Department of Science and Technology (DOST), Republic of the Philippines หรือ ผู้ช่วยรัฐมนตรีเพื่อการวิจัยและการพัฒนา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างไทย – ฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หรือ Agreement on Scientific and Technical Co-operation between the Kingdom of Thailand and the Republic of the Philippines ที่ลงนามเมื่อ 11 เมษายน 2526 เนื่องจากข้อตกลงนานมากแล้ว จึงมีความเห็นร่วมกันว่าอาจจะมีการร่างข้อตกลงนี้ร่วมกันใหม่อีกครั้ง
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์