หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ 4

11 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1397)

กระทรวงการต่างประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นจะประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ โดยมีนายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และนาย Takeshi Osuga รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เป็นประธานร่วม
 
โดยการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อหารือในประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายที่เผชิญร่วมกันระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม โดยหัวข้อหลักการประชุมครั้งนี้ คือ "โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ” และ "การบริหารจัดการน้ำ” โดยมีผู้บรรยาย ได้แก่ ผู้แทนจากภาครัฐ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ และองค์กรท้องถิ่นทั้งจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 
อย่างไรก็ตาม การประชุม Green Mekong Forum ครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการหารือระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นสิ่งแวดล้อม และประเด็นท้าทายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ‘A Decade toward the Green Mekong Initiative’ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ญี่ปุ่น ที่ได้มีการรับรองในการประชุมผู้นำครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2552
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์