หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเตรียมจัดงาน CLMVT Forum 2016 สนับสนุนการลงทุนในอาเซียน

10 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2062)
 

 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดงาน CLMVT Forum 2016 สนับสนุนการลงทุนในระดับภูมิภาคอาเซียน
 
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในวันที่ 16-18 มิถุนายนนี้ เตรียมจัดงาน CLMVT Forum 2016 : Towards a Shared Prosperity โดยมีกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และอื่นๆ พร้อมระดมสมองจากนักธุรกิจชั้นนำและนักธุรกิจรุ่นใหม่ใน CLMVT เพื่อกำหนดทิศทางการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนของทั้ง 5 ประเทศให้เดินไปพร้อมๆ กันทั้ง 3 ด้าน ภายใต้แนวคิด "อาเซียนคอนเนคต์" ผ่านการนำจุดแข็งของแต่ละประเทศมาช่วยกันสร้างลูกค้าและตลาดใหม่ๆ พร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทั้งนี้ กลยุทธ์การสร้างคอนเนคติวิตี้ ด้วยการเปิดเส้นทางบินใหม่เชื่อมเมืองหลักเมืองรองในกลุ่มประเทศนี้ จะช่วยสร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่ดี สนับสนุนให้เมืองนั้นๆ น่าเข้าไปลงทุนยิ่งขึ้น
 
โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์