หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย –ออสเตรเลียกระชับความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา

9 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1429)
 
 
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 59 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ Ms. Alex Cullum ประธานหอการค้า เครือรัฐออสเตรเลีย
 
การหารือในครั้งนี้ ได้ขอให้บริษัทของออสเตรเลียซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยจำนวนประมาณ 180 บริษัท รับนักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยเข้าไปฝึกงานระบบทวิภาคีให้มากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาของไทย ในขณะเดียวกันต้องการให้นักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยไปฝึกงานที่ออสเตรเลียให้มากขึ้น ประธานหอการค้าออสเตรเลีย กล่าวว่า บริษัทของออสเตรเลียในประเทศไทยมีความพร้อมและยินดีที่จะรับนักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยไปฝึกงานให้มากขึ้น โดยอาจจะเป็นการจับคู่กันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาของไทยกับบริษัทของออสเตรเลีย ในส่วนของการรับนักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยไปฝึกงานในบริษัทที่ออสเตรเลียนั้น อาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่จะต้องนำไปพิจารณาประกอบด้วย เช่น การขอวีซ่า ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 
นอกจากนี้ หอการค้าออสเตรเลียมีความต้องการร่วมพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศทั้งสอง
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์