หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
6 มรดกโลกสำคัญในฟิลิปปินส์

8 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 25728)

1. โบสถ์บาโรกแห่งฟิลิปปินส์ (Baroque Churches of the Philippines)
โบสถ์บาโรกแห่งฟิลิปปินส์ ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ในปีค.ศ. 2003 สร้างในยุคของสเปนระหว่างศตวรรษที่ 16 – 18 ประกอบด้วย โบสถ์โรมันคาทอลิกจำนวน 4 แห่ง คือ
1) โบสถ์ซานออกัสติน ในกรุงมะนิลา
2) โบสถ์ซานตามาเรีย ในซานตามาเรีย จังหวัดอิโลคอสซูร์
3) โบสถ์ซานอกัสติน ในปาโออาย จังหวัดอิโลคอสนอร์เต
4) โบสถ์ซานโต โทมัส เดอวิลลานูวา ในไมอากาโอ จังหวัดอิโลอิโล
โบสถ์เหล่านี้สะท้อนสถาปัตยกรรมแบบบาโรก โดยมีการผสมผสานรูปแบบโบสถ์ของยุโรปและการปรับรูปแบบให้เข้ากับท้องถิ่น โดยใช้ช่างฝีมือทั้งจากฟิลิปปินส์และจีน ซึ่งกลายเป็นเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมการสร้างโบสถ์อันเป็นเอกลักษณ์
2. อุทยานปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ (Tubbataha Reefs Natural Park)
อุทยานปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1993 ตั้งอยู่ตรงกลางของทะเลซูลู ประกอบด้วยเกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากหินประการังใหญ่ 2 เกาะ เรียกว่าเกาะวงแหวนเหนือและใต้ ถือเป็นแหล่งรวมพันธุ์สัตว์ทะเลและนกที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยสัตว์บางชนิดใกล้สูญพันธุ์
3. นาขั้นบันไดแห่งแนวเทือกเขาฟิลิปปินส์ (Rice Terraces of the Philippine Cordilleras)
นาขั้นบันไดแห่งแนวเทือกเขาฟิลิปปินส์ ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1995 ตั้งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของเกาะลูซอนมีจำนวน 5 แห่ง ถือเป็นตัวอย่างที่สำคัญของวัฒนธรรมกว่า 2,000 ปี ก่อนยุคอาณานิคมของสเปนที่สะท้อนผ่านภูมิทัศน์ ซึ่งสร้างขึ้นโดยภูมิปัญญาชาวอิฟูเกา (Ifugao) ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
4. เมืองประวัติศาสตร์วีกัน (Historic Town of Vigan)
เมืองประวัติศาสตร์วีกัน ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1999 ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำอาบรา ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการวางผังเมืองยุคอาณานิคมของสเปนในเอเชีย รูปแบบสถาปัตยกรรมโดดเด่นผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างฟิลิปปินส์ จีน และยุโรป ซึ่งทำให้แตกต่างจากที่อื่นในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5. อุทยานแห่งชาติแม่น้ำปวยโตร์-ปรินเซซา (Puerto-Princesa Subterranean River National Park)
อุทยานแห่งชาติแม่น้ำปวยโตร์-ปรินเซซา ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1999 เนื่องจากลักษณะภูมิทัศน์ที่สวยงามจากหินปูนและแม่น้ำที่อยู่ใต้ดินและไหลตรงลงสู่ทะเล ซึ่งการขึ้นลงของระดับน้ำขึ้นอยู่กับอิทธิพลของคลื่น อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่แสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นระบบนิเวศที่สำคัญในทวีปเอเชีย
6. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาฮามิกิตัน (Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาฮามิกิตัน ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 2014 ตั้งอยู่บริเวณทางใต้ของเกาะมินดาเนา สูงจากระดับน้ำทะเล 75 – 1,637 เมตร เป็นแหล่งอาศัยของพืชพันธุ์และสัตว์ป่าหายากที่ใกล้สูญพันธ์ โดยมีพืชถึง 8 ชนิดที่สามารถพบได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
 
 
ข้อมูล ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์