หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ไปดูหนังกันดีกว่า

7 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2566)
 
โดย  ผศ.สมพร  กิตติโสภากูร
 
 
             
 
โรงภาพยนตร์ฉายหนังโดยจำหน่ายบัตรเช้าชมครั้งแรกในสหรัฐ ปี 1894 และการชมภาพยนตร์กลายเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงของคนทั่วโลกนับแต่นั้นมา ในปี 2014 ยอดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ทุกเรื่องจากทุกประเทศทั่วโลก สูงถึง 36.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2013 ร้อยละ 1 ยอดรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นนี้มาจากภาพยนตร์ที่ฉายในหลายประเทศถึง 26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของยอดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เพิ่มสูงถึงร้อยละ 12 จากปี 2013 โดยมาจากการจำหน่ายบัตรในประเทศจีน 4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมียอดสูงขึ้นจากปี 2013 ร้อยละ 34 และจัดเป็นตลาดผู้ชมภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในต่างประเทศรองจากตลาดสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่มีมูลค่าประมาณ 10.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ [Theatrical-Market-Statistics-2014 สืบค้นจาก http://www.mpaa.org/wp-content/uploads/2015/03/MPAA-Theatrical-Market-Statistics-2014.pdf ]
 
ย่างไรก็ตาม The Hollywood Reporter เสนอรายงานประมาณการผู้ชมภาพยนตร์ในปี 2014 มีเพียง 1.26 พันล้านคน จัดว่าเป็นจำนวนผู้ชมที่ไม่น่าพอใจนักของธุรกิจนี้ คนส่วนหนึ่งไม่ไปชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ด้วยเหตุผลนานาประการ การสำรวจ online ของ www.cinemablend.com พบว่า ร้อยละ 27 เห็นว่าค่าดูหนังแพงเกินไป เหตุผลรอง ๆ ลงมา ได้แก่ ไม่มีหนังที่อยากดู (ร้อยละ 11) รอดูจากหนังแผ่นที่เช่ามาดูที่บ้านหรือดูทางโทรทัศน์ หรือมีความเห็นผสมผสานระหว่าง 3 - 4 ข้อข้างต้น มีผู้ตอบเพียงร้อยละ 17 เท่านั้นที่ตอบว่าดูหนังบ่อยมาก
 
ในกลุ่มประเทศอาเซียนราคาตั๋วหนังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายไปดูหนังแตกต่างกันอย่างน่าสนใจ การสำรวจราคาค่าตั๋วหนัง 1 ที่นั่งของ numbeo.com จาก 174 ประเทศ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2011 ถึงกุมภาพันธ์ 2014 เมื่อพิจารณาเฉพาะราคาตั๋วหนังในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยจัดลำดับประเทศที่บัตรชมภาพยนตร์แพงที่สุดจนถึงถูกที่สุด พบว่า ตั๋วหนังในสิงคโปร์สูงเป็นอันดับที่ 58 ของประเทศที่สำรวจ และสูงกว่าค่าตั๋วในไทยเกือบ 2 เท่า และถ้าใช้เงินจำนวนเดียวกันนี้ดูหนังใน สปป.ลาว เมียนมา จะดูได้ 3 - 4 รอบ ตั๋วหนังในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ถูกกว่าตั๋วหนังในไทยและเวียดนาม สำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการชมภาพยนตร์ก็คือจำนวนโรงภาพยนตร์ที่เพียงพอรองรับผู้ชม การสำรวจของ cinematreasures.org พบว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนไทยมีโรงภาพยนตร์มากที่สุดรองลงมาคืออินโดนีเซีย 
 
 
ท่านที่ไม่เคยเดินเข้าโรงหนังในไทยมานานถ้ามีโอกาสเข้าไปชมภาพยนตร์ในระยะหลังในโรงหรู อย่าแปลกใจที่บางรอบผู้ชมต่างชาติมากกว่าคนไทย เพราะสวรรค์ที่เรียกว่าโรงหนังอยู่ในเมืองไทยนั่นเอง สวรรค์ของแฟนหนังตัวจริงอยู่ที่ประเทศไทยเฉพาะในกรุงเทพฯ ไม่รวมปริมณฑล มีโรงหนัง 215 โรง ส่วนใหญ่อยู่ในศูนย์การค้าที่รวมความบันเทิงรูปแบบอื่นเข้าด้วยกัน นอกจากค่าดูหนังที่ไม่แพงแล้ว โรงหนังหรูหราและใช้เทคโนโลยีที่ทำให้การชมภาพยนตร์หลายเรื่องเสมือนคนดูเข้าร่วมเหตุการณ์จริง ตัวแสดงสื่อสารด้วยภาษาเดิม ดังนั้น ทุกวันนี้การชมภาพยนตร์ในไทยจึงเป็นเป้าหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยวผู้เลือกเฟ้นของถูก คุณภาพดีที่หาได้ง่าย
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์