หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-ยูนนาน ลงนามความร่วมมือควบคุมและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1767)
 
                            
 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย MR. DONG JIALU Executive Deputy DG of Yunnan Provincial Public Security Department (YPPSD) รองอธิบดีกรมรักษาความสงบ สาธารณรัฐมณฑลยูนาน กระทรวงรักษาความสงบสาธารณะ เป็นสักขีพยานลงนามพิธีสารความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่างคู่ภาคี สำนักงานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแห่งมณฑลยูนาน กับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 แห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีคณะฝ่ายไทยและคณะฝ่ายมณฑลยูนาน จำนวน 15 นาย
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า คู่ภาคีทั้งสองฝ่ายจะประสานความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และสารตั้งต้น เพื่อควบคุมและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กลุ่มขบวนการค้าและลักลอบลำเลียงยาเสพติด แหล่งผลิตเส้นทาง กลุ่มที่เกี่ยวข้องในการลำเลียงสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด การสืบสวนทางการเงิน การพิสูจน์สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์
 
ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างไทย – ยูนนาน ในการควบคุมและลดปัญหายาเสพติดในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ถือเป็นครั้งแรกในระดับภูมิภาค โดยการประสานการทำงานระดับผู้ปฏิบัติ แก้ปัญหาร่วมกัน ไม่ต้องผ่านรัฐบาลกลาง ซึ่งจะทำให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์