หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยพร้อมเป็นสมาชิก ทีพีพี

2 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1469)
 

                                          

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก หรือ ทีพีพี หากมีการเปิดรับประเทศสมาชิกเพิ่มเติม และต่อจากนี้จะใช้เวลารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ประกาศความพร้อมที่จะเข้าเป็นสมาชิก ทีพีพี ตั้งคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ทั้งนี้ องนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า การเข้าร่วมเป็นสมาชิก ทีพีพี ได้ประโยชน์มากกว่ามีโทษ และแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง เชื่อว่ารัฐบาลต่อไปจะให้ความสำคัญ เพราะเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต่อประเทศระยะยาว

 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์