หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-เมืองมะริด เมียนมา ร่วมเจรจาธุรกิจ ส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยว

2 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1813)

(1 มิ.ย.59) อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้เดินทางเยือนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว พร้อมพบปะกับนักลงทุน นักธุรกิจ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการร่วมมือ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับเมืองมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้บันทึกทำความเข้าใจเป็น บ้านพี่ เมืองน้อง ในการร่วมมือในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยมีนายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้แทนฝ่ายไทย และมีนาย อู ทุน ทุน วิน รองประธานหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมะริด เป็นผู้แทนฝ่าย เมียนมา และนักลงทุน นักธุรกิจ ทั้งสองฝ่าย เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ
 
เมืองมะริด ได้นำผู้ประกอบการด้านต่างๆ อาทิ ผู้ประกอบการด้านประมง วัสดุก่อสร้าง โรงโม่หิน เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ส่วนไทย นำผู้ส่งออกสินค้าหลากหลายชนิด เข้าร่วมพบปะจับคู่เจรจา มีการแบ่งธุรกิจเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเกษตร ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจประมง ธุรกิจอุปโภคบริโภค ธุรกิจโรงแรมและและการท่องเที่ยว และอื่นๆ ซึ่งมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นพี่เลี้ยง พร้อมทั้งแนะนำ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑ์ ในการค้าและการลงทุน เพื่อให้การร่วมลงทุนการค้าประสบความสำเร็จ และพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อนร่วมการค้าการลงทุนในอนาคต ให้มีการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป
 
ส่วนด้านเส้นทาง ประจวบคีรีขันธ์ – เมืองมะริด ที่ผ่านทางจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ปัจจุบันทางด้านจังหวัดมะริดได้พัฒนาเส้นทาง และมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์