หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลักดันโครงการ “Eastern Economic Corridor” ส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าภูมิภาค

2 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2625)

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้เศรษฐกิจประเทศเริ่มฟื้นตัวเป็นลำดับ คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ หรือ จีดีพี ปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ 3.3 – 3.5 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 ขณะที่ ระดับหนี้สาธารณะมีร้อยละ 45 ของจีดีพี การว่างงานอยู่ในระดับต่ำร้อยละ 0.9 ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด นอกจากนี้ รัฐบาลมีแผนปฏิรูปประเทศระยะยาวอย่างยั่งยืน 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การปฏิรูปเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำ การลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และการสร้างความเชื่อมโยง และการพัฒนาการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประชาคมอาเซียน
 
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับอนาคต เช่น ไบโอเทคโนโลยี การบิน หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ทั้งนี้ การลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมไฮเทค รัฐบาลได้เตรียมพร้อมพื้นที่รองรับการลงทุน โดยการผลักดันโครงการ "Eastern Economic Corridor” ขยายท่าเรือแหลมฉบังสู่เฟส 3 การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และท่าเรือน้ำลึกอู่ตะเภา ให้เป็นเชิงพาณิชย์ การสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยง Eastern Economic Corridor กับกรุงเทพฯ มูลค่ากว่า 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้เป็นเกตเวย์สำคัญของภูมิภาค ในการขนส่งสินค้าสู่ตลาดโลก
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์