หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สมาชิกอาเซียนร่วมหารือการออกอากาศทีวีดิจิทัล

1 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2074)

ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และสำนักเลขาธิการอาเซียน ร่วมหารือการดำเนินงานเปลี่ยนระบบการออกอากาศจากระบบ แอนะล็อกเป็นระบบดิจิทัล ในประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการออกอากาศผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 2 (The 2nd meeting of SOMRI Working Group on ASEAN Digital Braodcasting : SOMRI WG – ADB) ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา
 
ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้รายงานความคืบหน้าการเปลี่ยนระบบการออกอากาศโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัล และการเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลและความรู้แก่ประชาชนในประเทศทราบถึงการเปลี่ยนระบบการออกอากาศโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัล
 
ในส่วนของประเทศไทยการดำเนินการเปลี่ยนระบบการออกอากาศโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัลดำเนินการไปแล้ว 3 ระยะ จากทั้งหมด 4 ระยะ ครอบคลุมพื้นที่ 90% ของครัวเรือนทั้งหมด โดยมีแผนจะยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกในปี 2560 เช่นเดียวกับ สิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับ โครงการการออกอากาศวิทยุผ่านระบบดิจิทัล ตามข้อเสนอของบรูไนฯ โดยจะทำการศึกษาถึงข้อดี ข้อเสีย และความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนระบบออกอากาศวิทยุเป็นดิจิทัลในอนาคต
 
การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการออกอากาศผ่านระบบดิจิทัลเป็น คณะทำงานภายใต้การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสนเทศ (Senior Official Meeting Responsible for Information: SOMRI) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม และพัฒนาการดำเนินการเปลี่ยนผ่านระบบการออกอากาศผ่านระบบดิจิทัลของประเทศสมาชิกอาเซียน
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์