หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.วิทย์ฯ - ก.ไอซีที ผนึกกำลังร่วมกับทรูและไอบีเอ็มเตรียมเปิดห้องแล็บนวัตกรรมฯ แห่งแรกของอาเซียน

31 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1470)

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้เกียรติร่วมแถลงข่าวในการประกาศความร่วมมือระหว่าง ทรู กับไอบีเอ็ม ผนึกกำลังเตรียมสร้าง "True IBM Innovation Studio @ Bangkok" หรือ ศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมบนดิจิทัลแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคเอเชียขึ้นใจกลางเมือง พร้อมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล คอนเวอร์เจนซ์ แพลตฟอร์มเพื่อขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางอาเซียน
 
ความร่วมมือระหว่างทรูกับไอบีเอ็มในครั้งนี้จะเป็นมิติใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจ การใช้เทคโนโลยี ซึ่งภายในการร่วมมือครั้งนี้ได้มีการหลอมรวมสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน หรือ คอนเวอร์เจนท์ ซึ่งคิดว่าการที่มีวีดิโอแพลตฟอร์มนี้จะช่วยหลอมรวมสิ่งต่าง ๆ ให้เข้ากับการคมนาคม ด้านมีเดีย หรือด้านการใช้ประโยชน์ในแอพลิเคชั่นในหลายมิติหรือที่เรียกง่าย ๆ ว่า internet of things ได้ เพราะหากเจริญเติบโตแล้วก็จะเกิดวิวัฒนาการที่ดี นอกจากนี้ การเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมฯ ดังกล่าว จะทำประโยชน์ไม่เพียงเฉพาะกับคนไทย ทรู หรือ ไอบีเอ็มเพียงเท่านั้น แต่ในหลาย ๆ เรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตจะสามารถเป็นแพลตฟอร์มคอนเวอร์เจนท์ที่อาจเกิดประโยชน์กับชาวโลกด้วย และอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ Sustainable Development Goal หรือ SDG ของสหประชาชาติมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่จะทำในอนาคต เพราะอาจพบว่ามีความสัมพันธ์ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลาย ๆ ข้อของ SDG ก็ได้ ซึ่งนั่นจะเป็นการเติมพลังของความร่วมมือนี้ได้อย่างมหาศาล
 
ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมฯ ดังกล่าวจะเป็นแห่งแรกในอาเซียน นับเป็นสิ่งที่ดีสำหรับภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายเดินหน้าประเทศไทย ทั้งนี้ รัฐบาลเองก็มีบทบาทในการสนับสนุนขับเคลื่อนดิจิทัลและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการร่วมมือดังกล่าวจะทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับการปฏิรูปประเทศและสอดรับกับยุทธศาสตร์ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งสุดท้ายคือ จะเกิดผลดีในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีและสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้ในที่สุด เพราะจะทำให้ประเทศไทยสามารถใช้ทรัพยากรและใช้จุดแข็งของประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์