หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติสิงคโปร์เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

30 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1807)

วันนี้ (30 พ.ค. 2559) นายเตียว ชี เฮียน (Teo Chee Hean) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเยือนไทย (working visit) ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2559 ภายหลังการหารือสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติสิงคโปร์ กล่าวว่า ไทยและสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและรอบด้านในทุกระดับ ความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศมีเพิ่มอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังกล่าวแสดงความรู้สึกยินดีที่นายกรัฐมนตรีตอบรับคำเชิญของ นาย ลี เซียน ลุง และสถาบัน International Institute for Strategic Studies (IISS) ไปกล่าวปาฐกถาในการประชุม Shangri-La Dialogue 15th Asia Security Summit ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 นี้
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความชื่นชมความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและการทหารที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการเสริมสร้างประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และยินดีที่หน่วยงานของทั้งสองประเทศยังมีการส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ อาทิ กรอบโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย-สิงคโปร์ (CSEP) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศของสิงคโปร์จะลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระหว่างการประชุม IMBX Ministerial Forum on ICT ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่สิงคโปร์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ เพื่อป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ ซึ่งช่วยป้องกันการแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่งซึ่งอาศัยอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่อุดมการณ์ได้อีกด้วย
 
สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคนั้น ไทยส่งเสริมความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งกับประชาคมระหว่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนการหารือระหว่างความเชื่อ (interfaith dialogue) และส่งเสริมบทบาทของแนวคิดสายกลาง (moderate) ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเห็นว่า สาเหตุสำคัญของปัญหาด้านการก่อการร้ายมีรากเหง้ามาจากความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทรัพยากร การแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายอย่างครอบคลุมและยั่งยืนจึงต้องลดปัจจัยที่เกื้อหนุนปัญหาและความเหลื่อมล้ำเหล่านี้
 
สำหรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติสิงคโปร์กล่าวว่า สิงคโปร์ให้ความสนใจต่อเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค และมีความกังวลต่อการขยายตัวของกลุ่มการก่อการร้ายในภูมิภาคที่มีแนวโน้มเชื่อมโยงกับกลุ่มต่าง ๆ ของภูมิภาคมากขึ้น โดยมีประชาชนประเทศสมาชิกอาเซียนบางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติสิงคโปร์ต่างเห็นว่า ทั้งสองประเทศควรร่วมมือระหว่างกันในเรื่องข้อมูลข่าวสารและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันภัยที่เกิดจากการก่อการร้ายในภูมิภาค
 
สำหรับพัฒนาการการเมืองไทยนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณที่รัฐบาลสิงคโปร์แสดงความเข้าใจในสถานการณ์ในประเทศไทย โดยขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในระยะที่ 2 ของ Roadmap เพื่อวางรากฐานประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและบ้านเมืองที่มีเสถียรภาพ และแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การทุจริต และขจัดความเหลื่อมล้ำต่าง ๆ นายกรัฐมนตรีหวังว่าสิงคโปร์จะยังคงสนับสนุนไทยต่อไป ความร่วมมือด้านการศึกษา นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมมาตรฐานการศึกษาของสิงคโปร์ที่สามารถพัฒนาเยาวชนของสิงคโปร์ให้มีความรู้และความสามารถในระดับแนวหน้าของโลก นายกรัฐมนตรีประสงค์ที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ทางด้านการศึกษาของสิงคโปร์ และหวังว่าไทยและสิงคโปร์จะมีความร่วมมือในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรียินดีที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ตอบรับเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำอย่างไม่เป็นทางการ (Leaders’ Retreat) ในครั้งต่อไปซึ่งจะจัดขึ้นในไทย เพราะจะเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th
เรียบเรียง :  ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์