หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.ไอซีที จับมือทุกภาคส่วนหนุน Digital Startup เต็มพิกัด

30 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1591)

กระทรวงไอซีที จัดพิธีลงนาม MOU เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ Digital Startup สานพลังประชารัฐ ทั้งภาครัฐ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมมือผลักดันธุรกิจ Digital Startup ระดมสมองและสรรพกำลังทุกภาคส่วนสร้างเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยใช้ศักยภาพ ความถนัดและความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรสนับสนุนการทำงานให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 
ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีทีได้เดินหน้าผลักดัน Digital Startup เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ Digital Startup ในประเทศไทย ซึ่งเป็นธุรกิจเกิดใหม่ที่มีแนวโน้มในการเติบโตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยจะเร่งสร้าง Digital Startup เน้นที่นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ผ่านเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ ภายใต้แนวคิด Incubation Center ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ การแพทย์ หุ่นยนต์ การเงิน การศึกษา การออกแบบ และการท่องเที่ยว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายร่วมผลักดัน ทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน และภาคเอกชน โดยใช้สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และบางส่วนของภาคเอกชน เป็นสถานที่ในการบ่มเพาะ Digital Startup ตามศักยภาพ ความถนัดและความเชี่ยวชาญของแต่ละแห่งแตกต่างกันไป
 
ดังนั้น เพื่อสร้างความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง กระทรวงไอซีทีจึงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะดิจิทัลสตาร์ตอัพ (Digital Startup Incubation Network) ขึ้น ระหว่าง กระทรวงไอซีที ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ C-ASEAN และตัวแทนผู้ประกอบการรายใหม่ ได้แก่ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ภายในงาน Digital Thailand 2016 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
สำหรับการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ จะมีการจัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้านการบ่มเพาะ การสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ โดยเน้นหนักการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาคนโยบายและภาคปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจ Digital Startup และผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรายใหม่ ภายใต้แนวคิด Incubation Center นอกจากนี้ยังให้การส่งเสริมด้านการตลาดและการลงทุนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าทั้งภายในและระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ตลอดจนเพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่จะพัฒนาประเทศให้ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์