หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เมียนมาร่วมผลักดันด่านพรมแดนสิงขร จ.ประจวบ เป็นด่านถาวร

29 พฤษภาคม 2016

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับงบประมาณจำนวนกว่า 77 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยว ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ภายหลังการยกระดับเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษ ซึ่งการดำเนินงานมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ส่วนในปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวนกว่า 240 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดน หรือ ซีไอคิว รองรับการตรวจคน ตรวจพืช ตรวจสัตว์ที่ผ่านเข้า-ออก ด่านสิงขร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ในการก่อสร้าง
 
ขณะเดียวกัน ในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายนนี้ มุขมนตรีภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมคณะภาครัฐและเอกชนจากจังหวัดมะริด จะเดินทางมาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสานสัมพันธ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และส่วนราชการ ภาคเอกชนของไทย ในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง โดยจะมีการหารือเกี่ยวกับการผลักดันให้ด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวรด้วยเพื่อให้การค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเดินหน้าได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งโอกาสนี้คณะทั้งหมดจะลงพื้นที่เยี่ยมชมการพัฒนาพื้นที่และสภาพการค้าที่บริเวณด่านสิงขรด้วย
 
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์