หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8

25 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1837)

(24พ.ค.59) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 21-29 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่
 
การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ (ASEAN School Games : ASG) เป็นมหกรรมการแข่งขันประจำปีของนักเรียนประเทศสมาชิกสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน (ASEAN School Sports Council : ASSC) ซึ่งจะต้องเป็นนักเรียนภาคปกติเต็มเวลาและมีอายุไม่เกิน 18 ปีเท่านั้น โดยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศยกเว้นเมียนมา เป็นสมาชิกสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียนและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฯ ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ฯ เป็นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากกัมพูชาและลาวไม่พร้อมจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
 
วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน 1) เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีระหว่างเยาวชนของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยผ่านการแข่งขันกีฬาระดับโรงเรียน 2) เพื่อเสริมสร้างโอกาสสำหรับนักกีฬาระดับโรงเรียนประเมินสมรรถนะทางกีฬาของตนในภูมิภาคอาเซียน 3) เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาระดับโรงเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และ 4) เพื่อส่งเสริมมิตรภาพอันดีต่อกันระหว่างประเทศสมาชิก
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์