หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยร่วมมือเกาหลีมุ่งเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแห่งอาเซียน

25 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1584)
 

 
บีโอไอเผยนักธุรกิจเกาหลีกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลสนใจลงทุนในไทย หลังศูนย์อาเซียน-เกาหลี (The ASEAN-Korea Centre หรือ AKC) นำคณะร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และรับฟังข้อมูลการส่งเสริมการลงทุนตามแผนของรัฐบาลไทยเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน มั่นใจศักยภาพประเทศพร้อมรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ด้านผู้บริหาร AKC ชูไทยมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจในภูมิภาค มั่นใจสองฝ่ายก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจร่วมกัน
 
สำนักงานบีโอไอประจำกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้ร่วมกับศูนย์อาเซียน-เกาหลี (The ASEAN-Korea Centre) หรือ AKC ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมบทบาทด้านเศรษฐกิจในอาเซียนของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ว นำคณะนักธุรกิจในอุตสาหกรรมไอทีและดิจิทัลจากประเทศเกาหลีใต้ ที่แสดงความสนใจเข้ามาศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2559 โดยได้จัดให้มีการสัมมนา หัวข้อ "โอกาสและลู่ทางการลงทุนอุตสาหกรรมไอทีในประเทศไทย” เพื่อให้ได้ทราบถึงโอกาสการลงทุนและนโยบายส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ มีนักธุรกิจไทยและเกาหลีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 ราย
 
นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอได้เน้นย้ำถึงแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลของรัฐบาลที่มีความชัดเจน และความพยายามในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมนวัตกรรม และดิจิทัล เป็นสมาร์ทไทยแลนด์ หรือการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันได้เร่งพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเสริมสร้างบรรยากาศทางธุรกิจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (สตาร์ทอัพ) ซึ่งจะนำไปสู่การผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 2559 รัฐบาลจะมีการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับดิจิทัลประมาณ 3,700 ล้านบาท
 
นอกจากนี้ บีโอไอยังกำหนดให้อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นหนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบซูเปอร์คลัสเตอร์ ซึ่งตามแผนของรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายผลักดันให้เกิดสมาร์ทซิตี้ หรือจังหวัดต้นแบบของการนำเทคโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำร่องใน 2 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นสมาร์ทซิตี้ ภายในปี 2559 และจังหวัดเชียงใหม่ภายในปี 2560
 
นายโชคดี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปี 2558 ที่ผ่านมา มีโครงการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมจำนวน 183 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 18,900 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกิจการซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ซอฟต์แวร์สำหรับบริการของธนาคาร ซอฟต์แวร์สำหรับระบบโทรคมนาคม 4G รวมถึงแอพพลิเคชั่นสำหรับการซื้อขายออนไลน์ โฆษณา การศึกษา และ แอนิเมชั่น เป็นต้น
 
ด้านนายคิม ยองซอน เลขาธิการ AKC กล่าวว่า ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ทำให้โอกาสของประเทศไทยยังเปิดกว้างในอนาคต รวมถึงศักยภาพทางภูมิประเทศที่มีทำเลที่ตั้งเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค เช่น เมียนมา กัมพูชา ลาว มาเลเซีย จะทำให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจในภูมิภาค
 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประชุมสัมมนา และการเจรจาธุรกิจรายบริษัท ซึ่งจะช่วยให้นักธุรกิจเกาหลี โดยเฉพาะในกลุ่มไอที ดิจิทัล ได้รับทราบถึงโอกาสและลู่ทางการลงทุนในไทย รวมทั้งเสริมสร้างโอกาสแก่นักธุรกิจเกาหลีที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในไทย และก่อให้เกิดความร่วมมือและปูทางไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจร่วมกัน
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์