หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในสิงคโปร์

22 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 4298)

สิ่งที่ควรทำ
1.การติดต่อธุรกิจ ควรแต่งกายสุภาพ ผู้ชายสวมเสื้อแขนยาว ผูกเนคไท ผู้หญิงสวมเสื้อแขนยาว กระโปรงหรือชุดทำงาน และกล่าวคำว่า "หนีห่าว” ซึ่งหมายถึง สวัสดีเมื่อพบปะกัน
2.เมื่อได้รับเชิญ ควรให้เจ้าภาพ เป็นผู้สั่งอาหาร
3.ควรนำของขวัญไปให้เจ้าภาพเมื่อได้รับเชิญ
4.การแลกเปลี่ยนนามบัตรให้ใช้สองมือยื่นนามบัตรด้วยความสุภาพ
5.ควรถอดรองเท้าเมื่อเข้าบ้านพัก ไปโบสถ์ หรือมัสยิด
6.เมื่อโดยสารรถสาธารณะ ให้สละที่นั่งแก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และสตรีมีครรถ์
7.เมื่อไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรแต่งกายสุภาพ ไม่นุ่งสั้น ไม่ใส่เสื้อสายเดี่ยว เกาะอกหรือเปิดเผยร่างกายอื่นๆ และควรคลุมผมเมื่อเข้ามัสยิด
8.เมื่อมีการแลกเปลี่ยนของขวัญกับคนอินเดียและคนมาเลย์ ให้ใช้มือขวาหรือสองมือในการรับของขวัญนั้น
9.ควรให้ความเคารพและยอมรับในความแตกต่างทางศาสนา กลุ่มชาติพันธุ์ เนื่องจากประเทศสิงคโปร์มีความหลากหลายทางชาติพันธ์
10.ควรสื่อสารกับสิงคโปร์ด้วยภาษาอังกฤษ
สิ่งที่ไม่ควรทำ
1.ธรรมเนียมของคนสิงคโปร์ไม่มีการให้ทิป เนื่องจากค่าบริหารจะรวมอยู่ในสินค้าและบริการนั้นแล้ว
2.ไม่ควรใช้นิ้วชี้บุคคล เพราะถือเป็นการไม่สุภาพ
3.ไม่ควรจับศีรษะผู้อื่น ยกเว้นจะสนิทสนมกัน เนื่องจากถือว่าศีรษะเป็นของสูงในทุกศาสนา
4.ไม่ถ่มน้ำลาย หรือทิ้งขยะในสถานที่สาธารณะ เพราะจะถูกปรับ
5.ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เช่น ป้ายรถเมล์ ร้านค้า ยกเว้นสถานที่ ที่กำหนด
6.เมื่อได้รับเชิญ ไม่ควรรับประทานอาหารก่อนเจ้าภาพโดยเฉพาะเจ้าภาพที่มีเชื้อสายจีน
7.การให้ของขวัญชาวจีนในสิงคโปร์ไม่ควรให้ มีด กรรไกร หรือสิ่งของมีคม เพราะหมายถึงการตัดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และไม่ควรให้นาฬิกาผ้าเช็ดหน้า เพราะถือว่าเป็นการแช่งให้เสียชีวิต
8.ไม่ควรให้ของขวัญจำพวกแอลกอฮอล์หรือของขวัญที่ทำมาจากหนังหมูแก่ชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลย์ในประเทศสิงคโปร์
9.ไม่ควรให้ดอกลีลาวดีแก่คนอินเดียในประเทศสิงคโปร์ เพราะถือว่าเป็นดอกไม้ในพิธีศพ รวมถึงไม่มอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่คนที่ไม่ดื่ม และไม่ควรให้ของขวัญที่ทำจากหนังวัวแก่ชาวฮินดู
10.ห้ามแซงคิวในการรับบริการต่างๆ ถือเป็นการไม่สุภาพอย่างยิ่ง
 
 
 
โดย กระทรวงวัฒนธรรม
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์