หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นากรัฐมนตรีและผู้นำอาเซียน พบนักธุรกิจในงาน Russia-ASEAN Business Forum

22 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 905)
 
 
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้นำชาติอาเซียน พบปะกับนักธุรกิจในงาน Russia-ASEAN Business Forum ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนาน การประชุมสุดยอดอาเซียน - รัสเซีย เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างนักธุรกิจชั้นนำ นักการเมือง ภาคประชาสังคม และผู้เชี่ยวชาญจากรัสเซียและอาเซียน เรื่องการค้าและการลงทุน เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี โดยมีภาคเอกชนรายใหญ่เข้าร่วมกว่า 234 คน
 
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่มีโอกาสพบปะกับผู้นำทางธุรกิจของอาเซียนและรัสเซีย และเห็นว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสม ที่ภาคธุรกิจชั้นนำของอาเซียนและรัสเซีย ได้ร่วมหารือลู่ทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างกัน นายกรัฐมนตรี ยังได้เชิญชวนนักธุรกิจรัสเซีย ใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ในส่วนของประเทศไทย ได้เร่งรัดพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดน โดยกำหนดกลุ่มกิจการเป้าหมาย อุตสาหกรรมการเกษตร สิ่งทอ เครื่องเรือน อัญมณี และเครื่องประดับ และยานยนต์ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บริหารเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนครบวงจร สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสิทธิประโยชน์การเช่าที่ดิน ให้ประเทศไทยเป็นส่วนสำคัญ ในการขยายโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในอาเซียน
 
นายกรัฐมนตรี มั่นใจว่าอาเซียนกับรัสเซีย ยังมีศักยภาพอยู่อีกมาก รวมถึงไทยกับรัสเซียที่จะร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้
 
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์