หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-อินเดีย หารือเร่งสรุปผลการเจรจา FTA ไทย-อินเดีย โดยเร็ว

19 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2210)

เอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทย (Mr. Bhagwant Singh Bishnoi) เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เพื่อหารือในประเด็นด้านความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและอินเดีย และแสดงความยินดีที่เอกอัครราชทูตอินเดียในได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทูตอินเดียคนใหม่ประจําประเทศไทย
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ไทยรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รองประธานาธิบดีอินเดียทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และขอบคุณอินเดียที่ให้การต้อนรับการเยือนอินเดียของรองนายกรัฐมนตรีไทย เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เป็นอย่างดีโดยทั้งสองฝ่ายต่างเห็นชอบร่วมกันว่า ควรสรุปผลการเจรจา FTA ไทย-อินเดีย โดยเร็ว เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุผลการเจรจาดังกล่าว ไทยจึงเสนอให้สรุปผลการเจรจาเท่าที่ตกลงกันได้ก่อน สําหรับประเด็นคงค้างให้ใส่ไว้ใน Work Program เพื่อเจรจากันต่อไปในอนาคต
 
นางอภิรดี กล่าวว่า มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอินเดียลดลงอย่างต่อเนื่อง 3 ปี (2556 - 2558) เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาและปัญหาทางการค้าระหว่างกัน เช่น ปัญหาเรื่องการส่งออกทองคําไทยไปอินเดีย โดยไทยได้ชี้แจงกับอินเดียว่าได้ตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าย้อนหลังแล้ว แต่ไทยยังไม่ได้รับคําตอบจากอินเดีย ไทยจึงขอให้อินเดียเร่งดําเนินการดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศต่อไปสําหรับนโยบายสําคัญของรัฐบาลอินเดีย อาทิ Make in India/ Smart Cities และโครงการระเบียงเศรษฐกิจ ไทยยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนภาคเอกชนของไทยให้เข้าไปลงทุนในโครงการเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสาขาที่ไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพ เช่น ก่อสร้าง อาหาร และบริการ เป็นต้น
 
นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความยินดีที่การทบทวนความตกลงการค้าสินค้าภายใต้ FTA อาเซียน-อินเดียมีความคืบหน้า รวมถึงเห็นชอบที่จะร่วมกันผลักดันการเจรจา RCEP ให้แล้วเสร็จ
 
อินเดียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 15 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 1 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2554-2558) การค้ารวมมีมูลค่าเฉลี่ย 8,468.01 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยปี 2558 การค้ารวมมีมูลค่า 7,924.25 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.90 ของการค้าทั้งหมดของไทย โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 2,667.48 ล้านเหรียญสหรัฐ
 
สินค้าส่งออกที่สําคัญของไทยไปอินเดีย ได้แก่ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น
 
สินค้านําเข้าที่สําคัญของไทยจากอินเดีย ได้แก่ เคมีภัณฑ์เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งและทองคํา ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งแปรรูป พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์เป็นต้น
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์