หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.ยุติธรรม เสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการในกรอบอาเซียน

19 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1254)
 

                                              

เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2559 ณ ศาลฎีกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ พลโท ชูนล หาสารีสร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และผู้บริหารกรมบังคับคดี เข้าพบ Mr. Kannan Ramesh ผู้พิพากษาศาลฎีกาที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ และ Mr. Aedit Abdullah เพื่อหารือในเรื่องกรอบความร่วมมือ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ และความร่วมมือในกรอบอาเซียนของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งเรียนเชิญ Mr. Kannan Ramesh เพื่อร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมระหว่างประเทศเรื่องกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ อาเซียน +3 ที่กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดี และคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL) ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2559

นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มุ่งเน้นให้กรมบังคับคดีเร่งแก้ไขปรับปรุงกฎหมายล้มละลายและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก รวมถึงการยกร่างกฎหมายล้มละลายที่กรมบังคับคดีได้พิจารณาประเด็นกฎหมายแม่แบบของ UNCITRAL เรื่องการล้มละลายข้ามชาติ และนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจ SME ซึ่งกรมบังคับคดีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย การฟื้นฟูธุรกิจ SME ขึ้นเป็นครั้งแรก
 
 
 
Credit : thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์