หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
AMMTC ย่อมาจาก....

18 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2173)
 
AMMTC (เอเอ็มเอ็มทีซี) ย่อมาจาก ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime
 
มายถึง การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ส่งเสริมบทบาทของที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ และประธานในการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีอยู่และที่เกิดขึ้นใหม่ โดยมีความร่วมมือและการประสานงานกับองค์กรของอาเซียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
ที่มา :  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์