หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ASEAN SMEs Service Center ที่กาญจนบุรี

17 พฤษภาคม 2016

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน การส่งเสริมการให้บริการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขยาดย่อมอาเซียน (ASEAN SMEs Service Center) จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางการค้าและการขยายช่องทางการค้าสู่ตลาดภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ
 
(17 พ.ค.59) นายวรวิศว์ เมฆนพรัตน์ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เปิดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน การส่งเสริมการให้บริการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขยาดย่อมอาเซียน (ASEAN SMEs Service Center) จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้ประกอบการ OTOP SMEs เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดกาญจนบุรีและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน การส่งเสริมการให้บริการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขยาดย่อมอาเซียน (ASEAN SMEs Service Center) มีกิจกรรมการบรรยายสร้างตราสินค้า ตลาดสินค้าอาเซียน ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอสินค้าบนเว็บไซต์เป็นการตลาดออนไลน์ (E-Marketplace) เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางการค้าและขยายช่องทางการค้าสู่ตลาดภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ อาทิ ยุโรป ญี่ปุ่น ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี ในการเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางการค้าและขยายช่องทางการค้าสู่ตลาดภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ผ่านการตลาดออนไลน์ (E-Marketplace) อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้าตลาดสินค้าอาเซียน และข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ แก่ผู้ประกอบการ OTOP SMEs เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดกาญจนบุรีและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์