หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ISKANDAR: เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ไทยและอาเซียนต้องจับตามอง

17 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3181)
 
โดย  สุเนตรตรา  จันทบุรี
 
    
 
มาเลเซีย เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเช่นกัน โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ Iskandar ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนต้องจับตามองการพัฒนาอย่างใกล้ชิด Iskandar ถูกจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2549 ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตร ในรัฐยะโฮร์ ทางตอนใต้ของมาเลเซียที่ติดกับสิงคโปร์ และมาเลเซียมีนโยบายการพัฒนาทางกายภาพระดับประเทศ (National Physical Plan: NNP) ให้เป็น ”มหานครระดับโลกอย่างยั่งยืน” ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Iskandar ได้แบ่งพื้นที่การพัฒนาออกเป็น 5 โซน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) ได้แก่
 
ซน A  ยะโฮบาห์รู (Johor Bahru City Centre) ประตูเศรษฐกิจทางใต้ของมาเลเซีย คลัสเตอร์ทางเศรษฐกิจด้านการเงิน วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
โซน B  นูร์ซาจายา (Nusajaya) พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สันทนาการ ธุรกรรมการเงิน ศูนย์ราชการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรม
โซน C  เวสเทิร์นเกต (Western Gate Development) ท่าเรือระดับโลกรองรับทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมรวมถึงการขนส่งน้ำมัน คลังน้ำมัน นิคมอุตสาหกรรมปลอดภาษีและโลจิสติกส์
โซน D  อิสเทิร์นเกต (Eastern Gate Development) ศูนย์กลางนิคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมีและพลังงานไบโอดีเซล
โซน E  เซไน (Senai-Skudai Development) ศูนย์กลางทางการเงินและโลจิสติกส์ (สนามบิน Senai) กิจกรรมบริการ เขตปลอดภาษีและการท่องเที่ยว
 
การลงทุนใน Iskandar เป็นการลงทุนของนักลงทุนท้องถิ่นประมาณร้อยละ 67 ส่วนที่เหลือเป็นการลงทุนของต่างชาติ โดยมีสิงคโปร์เป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุด เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับสิงคโปร์ กอรปกับค่าแรงและราคาที่ดินในสิงคโปร์มีราคาสูงกว่ามาเลเซียมาก ตลอดจนข้อจำกัดในการขยายพื้นที่การลงทุนของสิงคโปร์ในบางอุตสาหกรรม สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลมาเลเซียที่ต้องการให้ Iskandar เป็นประตูเชื่อมการค้าและการลงทุนของมาเลเซียกับสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีนักลงทุนจากชาติอื่น ๆ ได้แก่ สเปน ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตามลำดับ ที่ผ่านมารัฐบาลมาเลเซียได้ทุ่มงบประมาณในการพัฒนาสาธารณูปโภคใน Iskandar มากกว่า 4,000 ล้านริงกิต (1,200 ล้านดอลลาร์) และมีเป้าหมายที่ต้องการดึงดูดการลงทุนมูลค่าถึง 370,000 ล้านริงกิต ภายในปี 2025 (พ.ศ.2568) ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่หลายกลุ่มเข้าไปลงทุนใน Iskandar แล้ว ได้แก่ City Group, HSBC, YKK, Lion Group และ Sumitomo เป็นต้น
 
สำหรับประเทศไทย ในปี 2558 ได้ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา ระยะที่สองอีก 5 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เชียงราย หนองคาย นครพนม และนราธิวาส ซึ่งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดต่าง ๆ ของไทยนั้นยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ที่ยังต้องการได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ทั้งในเรื่องการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และการขนส่งในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นศูนย์กลางการขนส่ง การขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ สร้างฐานการผลิตเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับอาเซียน จัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจและการเงิน พัฒนาการบริการรองรับการขยายตัวของธุรกิจและประชากร ตลอดจนให้สิทธิพิเศษทางภาษี เพื่อสร้างความได้เปรียบและสร้างโอกาสทางการลงทุนให้กับนักลงทุนทั้งในกลุ่มอาเซียนและนักลงทุนชาติอื่น ๆ มิฉะนั้นแล้วโอกาสที่การลงทุนจะไหลไปอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศอื่นเช่น Iskandar ของมาเลเซียที่มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้านมากขึ้น
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์