หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก หารือการยกระดับ SMEs

17 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1205)
 

                                                                              

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคมนี้ ที่เมืองอาเรกีปา สาธารณรัฐเปรู เพื่อหารือในประเด็นการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และการดำเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีของเอเชีย - แปซิฟิก (เอฟแทป) ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ นอกจากนี้ เปรู ในฐานะประเทศเจ้าภาพ จะมีการหารือเรื่องการพัฒนา SMEs ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าโลก ทั้งด้านการใช้ประโยชน์จาก E-Commerce ซึ่งสอดรับกับนโยบายของไทยที่ให้ความสำคัญกับบทบาทของ SMEs ในการเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 
อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้ไทยจะยืนยันเจตนารมณ์สนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีภายใต้ WTO และจะผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ดำเนินการเปิดเสรีการค้าการลงทุนภายในปี 2563 ตามเป้าหมายโบกอร์ และให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน อาทิ ด้านพิธีการศุลกากร โลจิสติกส์ และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งขอให้ประเทศพัฒนาแล้วในเอเปกให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ประเทศกำลังพัฒนา
 
สำหรับความร่วมมือด้านการค้า เอเปกเป็นกรอบความร่วมมือของภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก และเป็นกลุ่มคู่ค้าที่สำคัญของไทย โดยในปี 2558 การค้าของไทยกับกลุ่มเศรษฐกิจเอเปกมีมูลค่า 289,860 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 69.5 ของการค้ารวมของไทย เป็นการส่งออก 146,206 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 68.2 สำหรับในไตรมาสแรกของปีนี้ การค้าระหว่างไทยกับเอเปกมีมูลค่า 69,356 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย โดยเป็นการส่งออก 36,032 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้า 33,324 ล้านเหรียญสหรัฐ
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์