หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ปลัดแรงงานเข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้านแรงงานอาเซียนและประเทศคู่เจรจา SLOM+3

17 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1490)

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานอาเซียน+3 (ASEAN Senior Labour Officials’ Meeting Plus Three: SLOM+3) ณ โรงแรม Don Chan Palace Hotel กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
การประชุมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศคู่เจรจา 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชานจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว (H.E. Khampheng Saysompheng) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
 
ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างอาเซียนและประเทศบวกสาม รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือ เช่น ASEAN-Japan Collaboration Programme for Strengthening the Basis of Human Resources Development in CLMV Countries-Phase III, The 14th ASEAN-Japan High Level Meetings on Caring Societies, China South-South Cooperation Project และโครงการใหม่ เช่น โครงการ Study Visit of Employment Services in China, Social Security Seminar in China เป็นต้น รวมทั้งการเตรียมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนบวกสาม (ASEAN Labour Ministers’ Meeting Plus Three: ALMM+3)
 
ในการนี้ ปลัดกระทรวงแรงงานได้กล่าวขอบคุณประเทศคู่เจรจาสำหรับความร่วมมือที่มีให้กับอาเซียน มาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประกันการว่างงาน และการบริการจัดหางาน และหวังว่าอาเซียนและประเทศบวกสามจะมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป
 
 
ข้อมูล กระทรวงแรงงาน
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์