หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ดอกไม้ประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน (1)

16 พฤษภาคม 2016

บรูไนดารุสซาลาม
ดอกซิมปอร์ หรือ ดอกส้านชะวา (SIMPOR or DILLENIA) เป็นดอกไม้ที่มีกลับดอกขนาดใหญ่สีเหลือง เมื่อบานเต็มกลับดอกจะบานออกคล้ายกับร่ม รูปดอกซิมปอร์พบได้บนธนบัตรราคา 1 ดอลล่าร์ของประเทศบรูไนฯ และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในด้านศิลปะการออกแบบงานฝีมือพื้นเมือง ดอกซิมปอร์พบทั่วไปตามแม่น้ำของประเทศบรูไนฯ โดยเฉพาะแม่น้ำ Tem-burong และยังพบตามบึงหรือบริเวณที่มีทรายสีขาว ส่วนต่างๆ ของซิมปอร์นำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้ในการรักษาบาดแผล
กัมพูชา
ดอกลำดวน (RUMDUL) เป็นดอกสีขาวเหลืองอยู่บนใบเดี่ยวมีกลิ่นหอมในเวลาค่ำ เนื่องจากกลิ่นหอมนี้เองทำให้ในอดีตมีการเปรียบเทียบดอกลำดวนกับสตรีชาวกัมพูชา ต้นลำดวนมีความสูง 8 -12 เมตร พบได้ทั่วไปในประเทศกัมพูชาและนิยมปลูกในสวนสาธารณะ
อินโดนีเซีย
ดอกกล้วยไม้ราตรี (MOON ORCHID) เป็นกล้วยไม้ในสายพันธุ์ Phalaenopsis amabilis ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซีย โดยดอกไม้ประจำชาติอีกสองดอก คือ ดอกมะลิซ้อน (Jasmin-num sambac) และดอก Rafflesia arnoldii ดอกกล้วยไม้ราตรีจะบาน 2-3 ครั้ง และสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอากาศชื้น จึงมักพบได้ทั่วไปบริเวณที่ราบต่ำของประเทศอินโดนีเซีย
ลาว
ดอกจำปาลาว หรือ ดอกลีลาวดี (DOK CHAMPA or PLUMERIA) เป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาว มีกลิ่นกอมและมีหลายสี เช่น สีแดง สีเหลือง สีชมพู และโทนสีอ่อนต่างๆ ดอกจำปาลาว เป็นตัวแทนของความจริงใจและความสุขในชีวิตจึงนิยมใช้ประดับในพิธีต่างๆ หรือทำพวงมาลัยเพื่อต้อนรับแขก ดอกจำปาลาวผลิบานทุกวัน และอยู่ได้นานจึงมักปลูกอย่างแพร่หลายและพบเห็นได้ทั่วไป โดยเฉพาะในบริเวณวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
มาเลเซีย
ดอกชบาแดง (BUNGA RAYA) เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศมาเลเซีย โยกลีบของดอกชบาแดงเป็นตัวแทน 5 หลักการแห่งความเป็นชาติของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นปรัชญาเพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความอดทนในชาติ ดอกชบาแดง พบได้ทั่วไปในประเทศมาเลเซียและบางส่วนของลำต้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และความงามได้อีกด้วย
 
 
 
 
 
ข้อมูล กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์