หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ภารกิจอาเซียนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

15 พฤษภาคม 2016

งานด้านต่างประเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญ ที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมการเป็นประชาคมอาเซียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ปรับปรุงงานด้านต่างๆ เช่น การปรับปรุงสถานีตำรวจทั่วประเทศให้มีมาตรฐานสากล รองรับประชาชนที่เดือดร้อน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ขณะนี้ ปรับปรุงสถานีตำรวจไปแล้ว 339 สถานี พร้อมตั้งเป้าดำเนินการให้ครบ 1,467 สถานี ภายในปีนี้ (2559) พลตำรวจเอกวุฒิ ลิปตพัลลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ ให้ข้อมูลว่า ตำรวจไทย ได้แสวงหาความร่วมมือแบบทวิภาคีกับประเทศชายแดนไทยด้านต่าง ๆ เพื่อสกัดกั้นการค้ามนุษย์ การขนแรงงานผิดกฎหมาย ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งที่ผ่านมา ได้ทำข้อตกลงทวิภาคีกับประเทศกัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย ล่าสุดได้ทำข้อตกลงทวิภาคีกับประเทศเมียนมา เพิ่มเติม
 
นอกจากศูนย์อาเซียนแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังมีศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ กลั่นกรองอาชญากรรมในระดับที่ใหญ่ขึ้น โดยประสานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ยังเป็นสมาชิกตำรวจสากล หรือ อินเตอร์โพลด้วย จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทำให้ตำรวจไทย สามารถตามจับกุมผู้ต้องหาต่างชาติที่หลบหนีเข้าไทยได้จำนวนมาก พลตำรวจเอกวุฒิ เล่าว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นชาติแรกในอาเซียน ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติ และข้อมูลหมายจับกับตำรวจสากล ทำให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของไทย สามารถตรวจสอบหนังสือเดินทางบุคคลต้องสงสัยและสกัดจับได้ทันที
 
นอกจากเป้าหมายด้านต่างประเทศแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ดูแลนักท่องเที่ยว นักลงทุน ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอาชญากรรม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย
 
 
โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์