หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในเวียดนาม

15 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3781)

สิ่งที่ควรทำ
1.คนเวียดนามจะกล่าวคำว่า "ซินจ่าว” ซึ่งหมายถึง สวัสดี เมื่อพบปะกัน
2.การนัดหมายคนเวียดนามควรนัดล่วงหน้าและต้องตรงต่อเวลาเพราะคนเวียดนามเป็นคนที่ตรงต่อเวลานัดหมาย
3.ควรพูดจากด้วยความสุภาพนุ่มนวล เพราะคนเวียดนามถือว่าเป็นการพูดจาเสียงดังหรือห้วนเป็นมารยาที่หยาบคาย
4.การข้ามถนนในเวียดนามให้เดินตรงไปข้างหน้า ห้ามหยุดเด็ดขาดเพราะรถที่ผ่านไปมาจะรู้จักหวะและจะหยุดให้เอง
5.การถามเรื่องส่วนตัว ถือว่าเป็นวิธีผูกมิตรแบบหนึ่งของคนเวียดนาม
6.เมื่อไปเยี่ยมเยียนบ้านคนเวียดนามควรมีของฝากหรือของที่ระลึกไปให้เจ้าของบ้านด้วย
7.ควรใช้กระดาษสีสันสดใสห่อของขวัญให้กับคนเวียดนาม
8.คนเวียดนามจะนับถือและให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสกว่า
9.การรับประทานอาหารของคนเวียดนาม ควรใช้สองมือประคองจานเมื่อมีการรับหรือส่งอาหาร
10.การเจรจาควรพูดให้ตรงประเด็นไม่อ้อมค้อม หากคนเวียดนามพยักหน้าในระหว่างที่ดำเนินการเจรจาไม่ได้หมายความจะยอมรับ
 
สิ่งที่ไม่ควรทำ
1.ไม่ควรไปเยี่ยมบ้านคนเวียดนาม โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพราะคนเวียดนามจะรู้สึกเสียหน้าที่ไม่ได้เตรียมตัวหรือจัดอาหารต้อนรับแขก
2.ไม่ควรปฏิเสธเครื่องดื่มหรืออาหารว่างที่คนเวียดนามจัดไว้ต้อนรับเพราะถือว่าเป็นการหยาบคายและไม่สุภาพ
3.ไม่ควรรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการประชุม เพราะถือว่าเสียมารยาทเป็นอย่างมาก ควรรอให้การประชุมเสร็จสิ้นก่อน
4.ไม่ควรใช้ตะเกียบชี้บุคคลและสิ่งของ ในขณะรับประทานอาหาร
5.ไม่ควรยืนเท้าเอว หรือกอดอก ขณะพูดคุยเจรจากับบุคคลอื่นเพราะถือเป็นการไม่สุภาพ
6.ไม่ควรสนทนาเรื่องศาสนา ความเชื่อ การเมือง หรือสงครามเวียดนาม
7.ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารสถานที่ต่างๆ ของรัฐบาลในเวียดนาม
8.ไม่ควรมอบของขวัญที่มีสีดำ หรือดอกไม้สีขาว เช่น ดอกเบญจมาศ เพราะเป็นสัญลักษณ์ของความโศกเศร้าหรืองานศพ
9.ไม่ควรมอบสิ่งของมีคมต่างๆ เช่น มีดหรือกรรไกร เพราะคนเวียดนามถือว่าเป็นการตัดความสัมพันธ์อันดีแก่กัน
10.ไม่ควรยื่นสิ่งของหรือสนทนาข้ามศีรษะบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการเสียมารยาท
 
 
 
 
โดย กระทรวงวัฒนธรรม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์