หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในมาเลเซีย

15 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 4116)

สิ่งที่ควรทำ
1.คนมาเลย์โดยทั่วไป จะกล่าวคำว่า "ซาลามัต ดาตัง” เมื่อพบปะกัน
2.ชาวมุสลิมมาเลย์จะทักทายกันด้วยคำว่า "ซาราม” โดยยื่นมือทั้งสองข้างมาแตะกับมือของอีกฝ่าย แล้วนำไปแตะที่หน้าอกของตนเอง การทักทายวิธีนี้ ใช้ทักทายกับเพศเดียวกันเท่านั้น
3.ชาวอินเดียมาเลย์จะทักทายกันด้วยการประนมมือที่ระดับอกและกล่าวคำว่า "นมัสเต”
4.ชาวจีนมาเลย์จะทักทายกันด้วยการจับมือ เช่นเดียวกับชาวตะวันตกทั่วไป
5.ชาวอินเดียในมาเลเซียมักจะรับประทานอาหารบนใบตองด้วยมือ เมื่อรับประทานเสร็จแล้วตามมารยาที่ดีควรจะต้องพับใบตองที่มุมด้านบนทั้งสองข้างเข้าหาตัวเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับอาหาร
6.สังคมชาวมาเลย์เน้นความสุภาพและความเกรงใจ
7.การรับส่งสิ่งของควรใช้มือขวาหรือทั้งสองมือเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ที่มอบให้
8.เวลามอบนามบัตรให้ชาวมุสลิม ให้ใช้มือขวาถือนามบัตรโดยใช้มือซ้ายและหรือประคองข้อศอกขวายื่นนามบัตรให้ หรือใช้ทั้งสองมือถือนามบัตรมอบให้ก็ได้
9.ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อห้ามทางศาสนาอิสลาม เช่น ไม่แสดงความรักในที่สาธารณะ
10.ก่อนเข้าบ้าน หรือศาสนสถาน เช่น มัสยิด วัด ควรถอดรองเท้า หากต้องการถ่ายรูปควรขออนุญาตก่อนทุกครั้ง
สิ่งที่ไม่ควรทำ
1.ไม่ควรถามนามสกุลของชาวมุสลิมมาเลย์ เพราะจะใช้คำว่า "บิน” (Bin) ซึ่งแปลว่า "ลูกของ” แล้วตามด้วยชื่อของบิดาแทน
2.ไม่ควรแตะศีรษะคนมาเลย์ โดยเฉพาะเด็ก เพราะถือว่าหยาบคาย
3.ไม่ควรใช้มือซ้ายในการหยิบของหรือส่งของให้แก่คนมาเลย์ รวมถึงการใช้มือซ้ายแตะหรือสะกิดผู้อื่น เพราะถือว่าไม่สุภาพ
4.การให้ของขวัญคนมาเลเซีย ไม่ควรมอบของขวัญที่เกี่ยวข้องกับสุนัข หมู และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม
5.คนมาเลเซียถือว่าเท้าเป็นสิ่งสกปรกไม่สะอาด ไม่ควรใช้เท้าชี้สิ่งของหรือนั่งไขว้ห้างปลายเท้าชี้ไปทางบุคคลอื่น
6.ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส กอด จูบ ในที่สาธารณะถือเป็นการไม่เหมาะสมถึงแม้จะสนิทสนมหรือเป็นคู่รักกันก็ตาม
7.ไม่ควรยืนล้วงกระเป๋าหรือเท้าเอวขณะสนทนา เพราะคนมาเลเซียถือเป็นการแสดงออกที่ไม่สุภาพ
8.ไม่ควรชวนชาวมุสลิมมาเลเซียดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะเป็นข้อห้ามทางศาสนา
9.ไม่ควรมอบดอกลีลาวดีให้กับชาวอินเดียมาเลย์ เพราะเป็นดอกไม้ในพิธีศพ
10.ไม่ควรกระทำการใด ๆ ให้คนมาเลย์รู้สึกเสียหน้าต่อหน้าบุคคลอื่น เพราะถือเป็นเรื่องผิดมารยาทอย่างร้ายแรง
 
 
 
 
 
โดย กระทรวงวัฒนธรรม
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์