หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำใน สปป.ลาว

15 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3820)

สิ่งที่ควรทำ
1.คนลาวจะกล่าวทำทักทายว่า "สบายดี” พร้อมกับส่งรอยยิ้ม และประนมมือไหว้เมื่อพบปะกัน
2.คนลาวจะให้ความสำคัญกับผู้ที่อาวุโสกว่า ทั้งเรื่องอายุหรือตำแหน่งหน้าที่การงานตามลำดับ เพราะคนลาวเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ
3.คนลาวนิยมการทำบุญตักบาตร ผู้ชายจะยืนใส่บาตรได้ตามปกติแต่หากเป็นหญิงควรนั่งคุกเข่าใส่บาตร
4.ควรถอดรองเท้าก่อนเข้าอุโบสถ์ วิหาร และก่อนเข้าบ้านทุกครั้ง
5.เมื่อได้รับเชิญให้เข้าร่วมรำวง คู่รำควรยกมือไหว้ก่อนรำวง และกล่าวขอบคุณอีกครั้งหลักจากรำวงเสร็จ
6.เมื่อไปร่วมงานเทศกาล หรือประเพณีสำคัญ ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดยเฉพาะผู้หญิงอาจนุ่งซิ่นเช่นเดียวกับผู้หญิงลาว
7.การมอบสิ่งของที่ระลึกถือเป็นการแสดงน้ำใจและมิตรภาพ
8.ก่อนจะถ่ายรูปผู้ใด ควรขออนุญาต และต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะถ่ายรูปได้
9.คนลาวนิยมกลับไปรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านมากกว่ารับประทานอาหารร่วมกันในที่ทำงาน
10.คนลาวเป็นคนรักความสงบสุข การพูดคุยกับคนลาวควรหลีกเลี่ยงการพูดจากแบบส่งเสียงดังหรือก้าวร้าว
สิ่งที่ไม่ควรทำ
1.ประเทศลาวมีสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การสักการะ การเข้าไปเที่ยวชมไม่ควรแตะต้องหรือเข้าชมในบริเวณที่หวงห้ามก่อนได้รับอนุญาต
2.พระสงฆ์และสามเณรเป็นบุคคลที่คนลาวให้ความเคารพ เพศหญิงไม่ควรแตะต้องหรือสัมผัสพระสงฆ์และสามเณร
3.ไม่ควรตบหรือจับศีรษะผู้ใด คนลาวถือว่าเป็นมารยาทที่ไม่สุภาพที่สุด
4.ไม่ควรใช้เท้าหรือแตะสิ่งของ เพราะคนลาวถือว่าเท้าเป็นของต่ำ และไม่สุภาพ
5.การกอดจูบ แตะเนื้อต้องตัว หรือการแสดงความรักต่อกัน คนลาวถือเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่ควรแสดงในที่สาธารณะ
6.ตามธรรมเนียมของคนลาว แขกผู้มาเยือนควรเหลือกับข้าวไว้ในสำรับบ้าง ไม่ควรรับประทานจนหมดเกลี้ยง เพราะหากทำเช่นนั้นเจ้าของบ้านจะเข้าใจว่าทำอาหารไม่พอเลี้ยงรับรอง
7.การมีเพศสัมพันธ์กับคนลาวไม่ใช่คู่สมรสของตนเอง ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายหากละเมิดจะถูกกักกันตัวและเสียค่าปรับ
8.ในงานลี้ยงสรรค์ หากมีการดื่มสุราแบบ "ตำจอก” ไม่ควรปฏิเสธเมื่อคนลาวรินสุราให้ ถือเป็นการให้เกียรติและสร้างบรรยากาศสนุกสนานครึกครื้น
9.ไม่ควรใช้คำพูดที่ลบหลู่ดูหมิ่นบุคคลสำคัญ หรือบุคคลอันเป็นที่เคารพยกย่องของคนลาว
10.ภาษาและภาษาไทยมีความใกล้เคียงกัน จึงไม่ควรพูดจาส่อเสียด ล้อเลียนภาษาคำพูดหรือเล่าเรื่องเชิงตลกขบขัน เพราะอาจทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันได้
 
 
 
โดย กระทรวงวัฒนธรรม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์