หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ปัจจัยกําหนดการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ในอาเซียน

11 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 4069)
 
                                   
 
กัมพูชามี SEZ จํานวน 25 เขตอุตสาหกรรม และที่มีมูลค่าการลงทุนสูงส่วนใหญ่อยู่ในกรุงพนมเปญ (Phnom Penh SEZ) และจังหวัดกันดาล (Kandal) ที่ห่างจากพนมเปญ 18 กม. ซึ่งมีบริษัทอยู่ในขณะนี้ 25 บริษัท ส่วนใหญ่ได้แก่ บริษัทผลิตเสื้อผ้า น้ำดื่ม รองเท้า พลาสติก ชิ้นส่วนยานยนต์และเสื้อผ้านักกีฬา ส่วนเขตอุตสาหกรรมสีหนุวิล (Sihanoukville SEZ) มีอยู่ 2 SEZ แต่ SEZ ที่ใหญ่นั้นจะอยู่ห่างจากท่าเรือสีหนุวิล เพียง 12 กม. มี 25 บริษัท ได้แก่ บริษัทเสื้อผ้า จักรยาน พลาสติก และผลิตภัณฑ์หนัง และในจังหวัดสวายเรียง (Svay Rieng) มีจํานวน 3 SEZ ได้แก่ Manhattan SEZ ซึ่งน่าจะใหญ่สุด มีบริษัท 27 บริษัท ส่วนใหญ่เป็นโรงงานเสื้อผ้า รองเท้า กล่องบรรจุภัณฑ์ผลิตร่ม และจักรยาน เขต Tai Seng Bavet SEZ ห่างจากชายแดนเวียดนาม (Moc Bai) มีบริษัททั้งหมด 18 บริษัท ส่วนใหญ่ผลิตจักรยาน รองเท้า ถุงมือ เสื้อผ้าเด็ก พลาสติก และกล่องบรรจุภัณฑ์เขต D&M Bavet SEZ ขณะนี้ยังไม่มีโรงงานตั้งอยู่
 
                            
 
เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง (Koh kong special economic zone) ตั้งอยู่ อ.มณฑลสีมา จ.เกาะกง อยู่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เพียง 5 กม. ตามทางหลวง ASIA หมายเลข 10 มีบริษัทเข้ามาลงทุน ทําสัญญาเช่าพื้นที่แล้ว 5 บริษัท บนพื้นที่ 200 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 2,100 ไร่ (และกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการเช่าพื้นที่ อีก 2 บริษัท) ประกอบด้วย บริษัท แคมโก มอเตอร์ จํากัด (CAMKO MOTOR COMPANY LTD.) ประกอบรถยนต์ฮุนได สําหรับขายตลาดในประเทศ (เกาหลีใต้) บริษัท ยาซากิ จํากัด (YAZAKI (Cambodia) Products Co.,Ltd.) ผลิตสายไฟรถยนต์ส่งออก (ญี่ปุ่น) บริษัท เคเคเอ็น แอปพาเรล จํากัด (KKN Apparel Co.,Ltd) โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออก (ไทย) บริษัท ฮาน่า (Hana Microelectronics) ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ญี่ปุ่น) บริษัทมิกาซ่า สปอร์ต (MIKASA Sport) ผลิตอุปกรณ์กีฬาชั้นนําเพื่อส่งออก (ญี่ปุ่น) สินค้าที่ผลิตจาก บริษัท เคเค เอ็น แอปพาเรล จํากัด จะใช้เส้นทางขนส่งสินค้าย้อนกลับไทยไปที่ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อส่งออก (มีสินค้าส่วนน้อยที่ขนส่งสินค้าไปที่ท่าเรือสีหนุวิลล์เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ขั้นตอน/พิธีการ และสถานที่ต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมมากกว่า)
 
 
                            
 
เขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตโอเนียง (POIPET O'NEANG Special Economic Zone-POSEZ) ตั้งอยู่ใกล้แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ณ ด่านถาวร บ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตโอเนียง มีโรงงานของไทยจัดตั้งแล้วเสร็จและดําเนินการผลิต 3 โรงงาน โดยเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 2 โรงงาน และโรงงาน บริษัทกล่องจิวเวลรี่ 1 โรงงาน ซึ่งโรงงาน ทั้ง 3 แห่งที่กล่าวมามีเส้นทางการขนส่งสินค้าไปส่งออกที่ท่าเรือแหลงฉบัง นอกเหนือจาก 3 บริษัทข้างต้นยังมีบริษัทของไทยและต่างประเทศที่ทยอยเข้ามาดําเนินการเช่าพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้แต่ยังไม่ก่อสร้างโรงงาน เนื่องจากยังไม่เรียบร้อยในหลายด้าน เช่น ระบบการรักษาความปลอดภัย ถนน ทางเข้าออกที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ทําให้เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้ยังไม่ได้รับความนิยมของนักลงทุนมากนัก
 
                         
 
อย่างไรก็ตาม ด่านถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ในปัจจุบันมีความแออัดมาก โดยส่วนใหญ่ การค้าที่ผ่านแดนนั้นเป็นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่เข็นรถเข็นเข้ามาเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ามากกว่าดําเนินการผลิต ดังนั้น ในอนาคตจึงมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและรูปแบบการผ่านแดน ณ ด่านแห่งนี้ให้คงเหลือเพียงการข้ามแดนของบุคคล (เก็บค่าปากระวาง จากพ่อค้าแม่ค้าที่เข็นรถเข็นสินค้าข้ามแดน) ส่วนการข้ามแดนของสินค้าจะมีการจัดสร้างจุดผ่านแดนแห่งใหม่ ที่บ้านป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ประกอบด้วยพื้นที่สําหรับก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ประมาณ 500 ไร่ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 1,600 ไร่ ความคืบหน้าในปัจจุบันคือ อยู่ใน ขั้นตอนของการรวบรวมที่ดิน คาดว่าการก่อสร้างด่านใช้ระยะเวลาประมาณ 5 ปี เช่นเดียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านหนองเอี่ยมที่ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดหาและโอนที่ดิน ส่วนการออกแบบนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านป่าไร่อยู่ตรงข้ามเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตโอเนียงของกัมพูชา มีระยะห่างประมาณ 5 กม. (อยู่ห่างจากด่านถาวรบ้านคลองลึกประมาณ 10 กม.)
 
                                     
 
สําหรับเมียนมามี SEZs 3 ที่ ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดคือ เขตเศรษฐกิจพิเศษทีราวา (Thilawa SEZ) ห่างจากย่างกุ้ง 23 กม. ตั้งที่เมือง Thanlyin บริหารจัดการ โดย Thilawa SEZ Management Committee (TSEZMC) และมีการถือหุ้นจากฝั่งเมียนมาโดย บริษัท Myanmar Thilawa SEZ Holding Public Limited (MTSH) ร้อยละ 51 และฝ่ายญี่ปุ่นโดย บริษัท MMS Thilawa Development (MMTS) ถือหุ้นร้อยละ 49 ประกอบด้วยบริษัท Mitsubishi Corporation, Marubeni Corporation และ Sumitomo Corporation ซึ่งทั้ง 3 ส่วนตั้งบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า "Myanmar Japan Thilawa Development" ปัจจุบันมี 51 บริษัท จาก 14 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทรถยนต์และชิ้นส่วนและวัสดุก่อสร้างของญี่ปุ่น เป้าหมายในอีก 5 ปีเป็น 100 บริษัท โซน A เป็นเขตอุตสาหกรรม 200 เฮกต้า ซึ่งได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 และโซน B เนื้อที่ 2000 เฮกต้าร์เปิดตัว ปลายปี 2559 ส่วน SEZ ทวายและจ้าวผิวยังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
 
                                       
 
สําหรับ SEZ ในเวียดนาม ปัจจุบันเวียดนามมีเขตเศรษฐกิจทั้งหมด 313 แห่ง มากที่สุดในอาเซียน เป็นเขต อุตสาหกรรม 292 และ 18 SEZ ได้แก่ Chu Lai SEZ ในจังหวัด Quang Nam
 
                                          
 
ส่วน SEZ ของมาเลเซียที่สําคัญได้แก่ "อิสกันดาร์ (Iskandar)" ตั้งอยู่ในรัฐยะโฮร์เนื้อที่ 1.25 ล้านไร่ (2,000 ตร.กม.) เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ตรงกลางเมือง (Johor Bahru City) พัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการเงิน เส้นทางการขนส่งเพื่อเชื่อมสิงคโปร์เมืองนูร์ซาจายา (Nusajaya) เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ ท่าเรือตันจง เปลาปัส (Tanjung Pelapas) ซึ่งเป็นท่าเรืออันดับสองเพื่อขนส่งสินค้าโรงงานปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้า เมืองปาซาร์กูดัง (Pasia Gudang) พัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมเน้นเครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร เกษตรแปรรูปและปาล์มน้ำมัน และเมือง Senai-Skudai ตั้งเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องบิน คลังสินค้า และเขตปลอดภาษียกเว้นภาษีนิติบุคคล 10 ปี เขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ภายในการบริหารของ "Iskandar Regional Development Authority : IRDA" มีนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าการรัฐยะโฮร์เป็นประธานร่วม ปัจจุบันมีนักลงทุนญี่ปุ่น สเปน ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส จีนและเยอรมัน เข้าไปลงทุน คิดเป็น 3 หมื่นล้านดอลลาร์
 
นอกจากนี้ มาเลเซียยังมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ East Coast Economic Regional SEZs ตั้งอยู่ที่บริวเวณรัฐปาหัง (Pahang) รัฐกลันตัน (Kelantan) และตรังกานู (Terenggnu) เนื้อที่ร่วม 41 ล้านไร่ เมื่อปี 2008 เป้าหมายต้องการพัฒนากลุ่ม (Cluster) ได้แก่ การเกษตร น้ำมัน อุตสาหกรรมเน้นอาหารฮาลาล ปาล์มน้ำมัน เหล็ก อาหารแปรรูป ยางพาราและรถยนต์ การศึกษา และท่องเที่ยว ให้สิทธิประโยชน์การลงทุนโดยการยกเว้นภาษีนิติบุคคล 10 ปี
 
สําหรับอินโดนีเซีย ปัจจุบันมีเขตอุตสาหกรรมทั้งหมด 66 เขตอุตสาหกรรม มี 8 SEZ ได้แก่ Tanjung Lesung SEZ ในจังหวัด Banten Sei Mangkei ในจังหวัดสุมาตราเหนือ (North Sumatra) Palu SEZ ในจังหวัดสุราเวสีกลาง (Central Sulawesi) Bitung SEZ ในจังหวัดสุราเวสีเหนือ (North Sulawesi) Mandalika ในจังหวัดนุซาตังคารา ตะวันตก (West Nusa Tengara) Morotai SEZ ในจังหวัดโมลูคัสเหนือ (North Moluccas) Tanjung Api-Api SEZ ในจังหวัดสุมาตราใต้ (South Sumatra) Maloy Batuta ในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (East Kalimantan) และ BBK SEZ ซึ่งย่อมาจาก Batam, Bintan และ Karimum ในจังหวัดรีล (Riau Islands Province) ซึ่งอยู่บนเกาะสุมาตรา
 
 
 
โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย
จาก : กรุงเทพธุรกิจ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์