หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
บีโอไอจัดสัมมนาชี้ช่องลงทุน 8 ประเทศอาเซียน

11 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1045)
 
                                  
นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 บีโอไอ จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกในศักยภาพและโอกาสลงทุนใน 8 ประเทศอาเซียน ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไนฯ ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยเน้นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยโดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาถึงโอกาสและช่องทางการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ
 
กิจกรรมหลักนอกจากจะเป็นการนำเสนอศักยภาพและโอกาสการลงทุน โดยครอบคลุมส่วนที่เกี่ยวข้องทุกด้านของการเข้าไปลงทุนทั้ง 8 ประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทันสมัย เช่น ศักยภาพของอุตสาหกรรมในแต่ละประเภท โอกาสและข้อจำกัด รวมทั้งขั้นตอน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ภายในงานมีการเปิดเวทีให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจและการลงทุน การรับฟังบรรยายพิเศษจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มาให้ความรู้ เช่น ข้อควรรู้เรื่องด้านภาษีการลงทุนในประเทศเมียนมาและลาว
 
นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศร่วมให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจโดยตรงอีกด้วย "กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ซึ่งจะให้ความรู้และข้อมูลช่องทางการลงทุนครอบคลุมประเทศอาเซียนครั้งสำคัญ และให้ข้อมูลเชิงลึกครบทุกด้านอย่างแท้จริง ทั้งนี้ นอกเหนือจากการจัดสัมมนาในพื้นที่นครราชสีมาแล้ว บีโอไอยังกำหนดที่จะจัดให้มีรูปแบบให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการโดยตรงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี” นายโชคดีกล่าว
 
นายโชคดีกล่าวเพิ่มเติมว่า ศักยภาพและโอกาสรวมถึงเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการเข้าไปลงทุนในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกัน จำเป็นที่ผู้ประกอบการจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาก่อนการเข้าไปลงทุน เช่น กัมพูชามีทิศทางการส่งเสริมการลงทุนที่เน้นอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เนื่องจากยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติจำนวนมาก รวมไปถึงค่าจ้างแรงงานที่ค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสหรัฐอเมริกา ยุโรปและญี่ปุ่น
 
ขณะที่การลงทุนใน สปป.ลาว ผู้ประกอบการจะมีความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะในเรื่องค่าจ้างแรงงานที่ค่อนข้างต่ำ มีพื้นที่เพื่อใช้ในด้านกสิกรรมอยู่จำนวนมาก ด้านเมียนมามีสัญญาณที่ดีจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และมีโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยในด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมห้องเย็น อุตสาหกรรมบริการด้านการเงินและประกันภัย รวมทั้งเมียนมามีการร่างกฎหมายด้านการค้าและการลงทุนฉบับใหม่และอยู่ระหว่างการรอผ่านสภาหรือบังคับใช้หลายฉบับ ซึ่งหากกฎหมายเหล่านี้ผ่านสภาและมีผลบังคับใช้แล้วจะส่งผลให้เกิดความเสรีในการลงทุนที่มากขึ้น
 
การลงทุนในมาเลเซียที่มีความพร้อมเรื่องอุตสาหกรรมต้นน้ำ เช่น ปิโตรเคมี การเกษตร จึงทำให้สะดวกในการใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อการผลิต ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์มีตลาดขนาดใหญ่เนื่องจากมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน อาหารแปรรูปยังถูกผลิตได้ไม่พอต่อความต้องการในประเทศ อินโดนีเซียรัฐบาลกำลังเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางการขนส่งในประเทศ ซึ่งจะทำให้ในระยะยาวเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน รวมถึงยังมีแรงงานที่มีทักษะระดับพอใช้ได้ เหมาะสมต่อการลงทุนในภาคการผลิตที่ใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก
 
ด้านประเทศเวียดนาม มีท่าทีที่ชัดเจนในเรื่องการของการเปิดประเทศทั้งด้านการค้าการลงทุน และปัจจุบันยังเป็นประเทศสมาชิก TPP (ซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการให้สัตยาบัน) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจและกฎหมาย กฎระเบียบของประเทศให้ทันสมัย เป็นต้น
 
 
 
Credit : thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์