หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ร่างยุทธศาสตร์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติอันดับ 1 ของโลกในอีก 10 ปี

3 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1930)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทำร่างยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559-2568 เพื่อพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติอันดับ 1 ของโลก ตามนโยบายรัฐบาล
 
นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส. กล่าวว่า สบส. ได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559-2568 เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติสนองนโยบายรัฐบาล 4 ด้าน คือ ด้านการเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical Service Hub) มีบริการรักษาพยาบาลแบบครบวงจร ด้านการเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมสวย สปาน้ำพุร้อน สปาทางการแพทย์ เพื่อบำบัดรักษาสุขภาพและความสวยงาม เช่น ศัลยกรรมตกแต่งความงาม การบำบัดด้วยสมุนไพร นวดกดจุด ฝังเข็ม เป็นต้น สถานที่ตากอากาศเพื่อสุขภาพ เช่น การรักษาโรคสะเก็ดเงินโดยแสงแดด ด้านการเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิชาการและงานวิจัย เช่น มีการประชุมวิชาการนานาชาติ มีหลักสูตรการเรียนการสอนนานาชาติ ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างความเชี่ยวชาญการรักษาโรคต่างๆ ที่เป็นปัญหาระดับโลกและภูมิภาค และด้านการเป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น การผลิตสมุนไพรไทยจำหน่าย ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ลูกประคบ น้ำมันหอม
 
ทั้งนี้ จุดเด่นของประเทศไทย ที่ล้ำหน้าประเทศอื่น คือ มีแพทย์ที่มีความชำนาญระดับสากล บุคลากรมืออาชีพ บริการด้วยน้ำใจ สุภาพ มีเครื่องมือที่ทันสมัย และค่ารักษาพยาบาลถูกกว่าประเทศอื่น ที่สำคัญสถานพยาบาลของไทย ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล JCI ถึง 53 แห่ง มากที่สุดในอาเซียน และมีสถานพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพ HA กว่า 800 แห่ง
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์