หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
อาเซียน : ภาษีเป็นศูนย์แต่ยังมีมาตรการและอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี

2 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2504)
 
โดย  สุเนตรตรา จันทบุรี
 
                 
                                  
การรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจของอาเซียนมีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งคือ การลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุดลดหรือเลิกภาษีนำเข้า (Tariff) ในระหว่างกันซึ่งปัจจุบันภาษีนำเข้าส่วนใหญ่เป็นศูนย์แล้ว จึงเป็นการขยายโอกาสทางการค้ารวมถึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน แต่โอกาสนั้นก็มาพร้อมกับการแข่งขันและมีผู้ประกอบการหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคาด้วย
 
ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ จึงสร้างมาตรการอื่นในการป้องกันอุตสาหกรรมภายในประเทศจากการเปิดการค้าเสรีขึ้นคือมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญของการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ในปัจจุบัน สำหรับตัวอย่างมาตรการและอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศต่าง ๆ ใน ASEAN (ยกเว้นประเทศในกลุ่ม CLMV) ที่สำคัญได้แก่
 
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์