หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.พังงา จัดค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

2 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1424)

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดโครงการค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (TRAFS English Camp) จัดอบรมให้แก่เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติชุมชนจังหวัดพังงา อปพร. ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจภูธร ตำรวจน้ำ ปลัดอำเภอและบุคลากรจากหน่วยงาน ปภ. รวม 100 คน โดยมีทีมวิทยากรจากสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทยร่วมจัดค่ายกิจกรรมดังกล่าว
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงาให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร จึงมีความจำเป็นและเอื้ออำนวยให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบุคลากร สำเร็จลุล่วงและเกิดประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการเรียนรู้ ได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ให้มีขีดความสามารถ เป็นรากฐานสำคัญที่จะส่งผลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา มีความเข้มแข็งเพิ่มมากยิ่งขึ้น และสามารถติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจ และที่สำคัญเพื่อพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (AEC)
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์