หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.ตาก เตรียมจัดการศึกษารับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

29 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1264)
 
 
(28เม.ย.59) พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการหารือเพื่อวางแผนจัดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดตากซึ่งมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ให้พร้อมรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีการนำเสนอแนวทางจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจากโรงเรียนต่างๆ เช่น การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเมียนมา ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อต้องเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์