หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การจัดงานแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชิงชนะเลิศระดับโลก ครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน

29 เมษายน 2016

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพ ACM-ICPC World Finals 2016 ณ จังหวัดภูเก็ต ครั้งแรกในการจัดงานแข่งขัน ACM-ICPC ระดับโลกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ACM-ICPC World Finals 2016 ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชิงชนะเลิศระดับโลก ครั้งที่ 40 และเป็นครั้งแรกในการจัดงานแข่งขัน ACM-ICPC ระดับโลกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
ในการจัดงานดังกล่าว มีสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กระทรวงไอซีที บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและการแข่งขัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 128 ทีม จาก 40 ประเทศทั่วโลก ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,300 คน
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์