หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
10 มารยาทและวัฒนธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำในอินโดนีเซีย

28 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 5200)
 
 
10 มารยาทและวัฒนธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
 
สิ่งที่ควรทำ
1. การทักทายของคนอินโดนีเซีย จะกล่าวคำว่า "ซาลามัต ปากี” และ "อาปากาบา” เมื่อพบกัน
2. ควรฝึกภาษาอินโดนีเซียไว้บ้าง เพื่อสร้างความประทับใจแก่คนอินโดนีเซีย
3. ควรหลีกเลี่ยงการแสดงอารมณ์โกรธ หรือกิริยาก้าวร้าวต่อผู้อื่น
4. ควรยิ้มไว้เสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด
5. ถือเป็นเรื่องปกติที่คนอินโดนีเซียจะถามเรื่องส่วนตัว เช่น อายุ ศาสนา สถานภาพ
6. ให้เข้าใจว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติทั่วไปของคนอินโดนีเซีย
7. ควรจะโทรศัพท์ไปแจ้งล่วงหน้าเมื่อจะไปเยี่ยมเยียนผู้ใด และแต่งกายให้เหมาะสม
8. ควรถอดรองเท้าเมื่อเข้าบ้านหรือเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
9. แต่งกายให้เหมาะสมเมื่อเข้าไปในโบสถ์ มัสยิด และหลีกเลี่ยงการไปเยือนบาหลีในช่วงวันหยุดทางศาสนา
10. เมื่อจะไอ จาม หาว ควรปิดปาก เพื่อความสุภาพและป้องกันการแพร่เชื้อโรค
 
สิ่งที่ไม่ควรทำ
1. หากชาวมุสลิมไม่แสดงการทักทายด้วยการสัมผัส ก็ไม่ควรตำหนิ เพราะถือเป็นธรรมเนียมทางศาสนา ซึ่งจะถือเป็นธรรมเนียมทางศาสนา ซึ่งจะทักทายเพื่อนต่างเพศด้วยการค้อมศีรษะและยิ้มแทนการสัมผัส
 2. ไม่ควรใช้มือซ้ายยื่นอาหาร เครื่องดื่ม หรือจับมือทักทายเพราะถือว่าไม่สุภาพ
3. ไม่ควรแสดงกิริยาไม่สุภาพด้วยการเท้าเอว ชี้นิ้ว
4. ไม่ควรแสดงอาการกอดจูบเพศตรงข้ามในที่สาธารณะ
5. ไม่ควรนำหมอนหนุนศีรษะ มารองนั่งหรือนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม
6. ไม่ควรเปิดของขวัญต่อหน้าผู้มอบให้ เพราะถือว่าไม่สุภาพ
7. ไม่ควรให้ของขวัญที่ทำด้วยหมูแก่คนอินโดนีเซีย
8. ไม่ควรจับศีรษะผู้อื่น เพราะถือเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสม
9. ไม่ควรรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในที่สาธารณะช่วงถือศีลอด เดือนรอมฎอน
10. ไม่ควรคาดหวังว่าเจ้าภาพจะนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเนื้อหมูมาเลี้ยงต้อนรับ
 
ข้อมูล กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์