หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.สระแก้ว จัดประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4

28 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1750)

( 28 เม.ย.59) นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาหลายแห่งจากทั่วประเทศ และจากประเทศมาเลเซีย จีน ฮ่องกง กัมพูชา เข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เป็นเจ้าภาพในการจัดงานโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (THE ASEAN UNDERGRADUATE CONFERENCE IN COMPUTING : (AUCC) ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันในการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ เป็นเวทีในการนำเสนอผลงาน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย และกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มพูนความรู้ในผลงานที่พัฒนาอันนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ จัดขึ้นระหว่าง 27-29 เมษายน 2559 นี้
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์