หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
วัฒนธรรมการกินและราคาอาหารในอาเซียน

19 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 10568)
 
โดย สมพร กิตติโสภากูร

                       
 
 
แม้ประชากรอาเซียนจะอยู่ในเขตภูมิอากาศที่ใกล้เคียงกัน มีผลผลิตทางเกษตรคล้ายคลึงกัน แต่รสนิยมในการรับประทานอาหารแตกต่างกันบ้างตามปัจจัยแวดล้อม เช่น ชาวสิงคโปร์ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพค่อนข้างมาก นิยมทานอาหารเสริมเพื่อบำรุงร่างกาย ผู้มีรายได้และมีระดับการศึกษาสูงนิยมบริโภคอาหารออร์แกนิกมากขึ้น ชาวมาเลเซียนิยมบริโภคอาหารสด เมื่อสังคมเมืองเติบโต อาหารแปรรูปได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ชาวมาเลเซียนิยมพักดื่มน้ำชาพร้อมอาหารว่างระหว่างวัน กลุ่มวัยทำงานนิยมบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากกว่าคนในวัยอื่น
 
                    
 
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวบรูไนคล้ายชาวมาเลเซีย คือนิยมอาหารฮาลาลที่ผลิตตามหลักศาสนาอิสลาม ใส่ใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารมาก ส่วนชาวอินโดนีเซียซื้ออาหารในสัดส่วนประมาณร้อยละ 51 ของรายได้นิยมออกมารับประทานอาหารนอกบ้านเพื่อผ่อนคลายและใช้เวลาร่วมกับครอบครัว ครัวเรือนอินโดนีเซียมีแนวโน้มนิยมซื้ออาหารสำเร็จรูป อาหารพร้อมปรุง และอาหารพร้อมรับประทานมาเก็บไว้ที่บ้านแทนการออกไปซื้ออาหารสดทุกวันเช่นเดิม อาหารจำพวกซีเรียลเป็นอาหารหลักในชีวิตประจำวันสำหรับทุกกลุ่มรายได้

คนฟิลิปปินส์มีความเป็นสากลด้วยบุคลิกและระบบความคิดแบบตะวันตก ชาวฟิลิปปินส์นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นหลัก เช่นเดียวกับชาวเวียดนามในเมืองใหญ่ ซึ่งเจรจาธุรกิจสังสรรค์และรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น เริ่มนิยมอาหารสไตล์ตะวันตก สังเกตจากแฟรนไชส์ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ประสบความสำเร็จอาหารพื้นเมืองเวียดนามยังเป็นอาหารสดและผักสดเป็นหลัก แม่บ้านซื้ออาหารสดอาหารแห้งมาเก็บไว้สัปดาห์ละครั้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารพร้อมปรุงมีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ชาวเมียนมาชอบสังคมสังสรรค์ตามร้านอาหาร ชาวเมียนมามีทัศนคติว่า 'ยิ่งเก้าอี้สูงอาหารยิ่งแพง' ร้านข้างทางใช้เก้าอี้เตี้ยให้ลูกค้านั่งโดยมีนัยยะว่า 'ยิ่งเก้าอี้เตี้ยอาหารยิ่งถูก'
 
ประชาชนกัมพูชาส่วนใหญ่มีกำลังซื้อไม่สูงนักการตัดสินใจซื้อเน้นพิจารณาจากประโยชน์ของสินค้าและราคา สินค้ามีให้เลือกไม่หลากหลายและผู้คนยังประกอบอาหารภายในครัวเรือน ส่วนชาวลาวได้รับอาหารฝรั่งเศสเข้ามาในมื้ออาหาร แต่อาหารท้องถิ่นยังเป็นอาหารหลักนิยมทำอาหารทานเองที่บ้านร้านอาหารมีให้เลือกน้อยแม้ในเมืองหลวงเวียงจันทน์ก็ตาม

          


ค่าอาหารการกินในเมืองหลวงของประเทศในเออีซี เมื่อตรวจสอบราคาวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหาร โดยสมมติให้ผู้บริโภครับประทานอาหารแบบเอเชียที่ให้พลังงานวันละ 2400 แคลอรี่ ซึ่งต้องรับประทานอาหารที่ให้โปรตีนจากเนื้อไก่ เนื้อวัวและไข่ไก่ คาร์โบไฮเดรต จากขนมปังขาวและมันฝรั่ง เกลือแร่จากผักผลไม้ ในปริมาณที่เหมาะสม การสำรวจราคาวัตถุดิบอาหารดำเนินการโดย numbeo.com ในปี 2014 ค่าอาหารต่อวันต่อคนที่กรุงเทพฯ ถูกกว่าค่าอาหารในจาการ์ตา พนมเปญ ย่างกุ้ง บันดาร์เสรีเบกาวัน และสิงคโปร์ รวมทั้งถูกกว่าราคาอาหารเฉลี่ยจากทุกเมืองหลวงในเออีซี

 
ส่วนอาเซียน  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์