หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุม RCEP–TNC ครั้งที่ 12

19 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1765)
 

                                                                     

 
ออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership - Trade Negotiating Committee: RCEP-TNC) ครั้งที่ 12 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17 - 29 เมษายน 2559 ณ เมืองเพิร์ท เครือรัฐออสเตรเลีย
 
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 12 เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นการหารือต่อเนื่องในเรื่องการเปิดตลาดการค้าสินค้า การบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเงินและโทรคมนาคม และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
 
นายรณรงค์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้น ทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าสมาชิก สามารถที่จะตกลงประเด็นที่เหลือและสรุปผลการเจรจาตามกรอบเวลาที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งผลของการประชุมและ ประเด็นที่คงเหลือจะรายงานต่อที่ประชุมรัฐมนตรี RCEP สมัยพิเศษ ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อที่ รัฐมนตรี RCEP ทั้ง 16 ประเทศ จะหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันต่อไป
 
ทั้งนี้ ในที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 22 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่จังหวัดเชียงใหม่ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ได้กล่าวเน้นย้ำเจตนารมณ์ที่จะต้องสรุปการเจรจาความตกลง RCEP ให้ได้ภายในปีนี้ตามที่ผู้นำอาเซียนประกาศไว้ เพื่อแสดงถึงความเป็นศูนย์กลางและบทบาทนำของอาเซียนในการขับเคลื่อนการเจรจา
 
 
 
ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์