หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน”

18 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1662)

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชวนเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน” (Thai Youth Camp for the ASEAN Community)ภายใต้โครงการ "การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับผู้นำเยาวชนไทย” ระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน 2559
 
เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งใบสมัครดังกล่าว พร้อมด้วยเอกสารประกอบการสมัครไปยังศูนย์ประสานงานโครงการ "ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน” ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
 
1) อีเมล์ : thaiyouthcamp.asean@gmail.com
2) ไปรษณีย์ : เลขที่ 17/228 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
3) โทรสาร : 0 2503 9826
 
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการ "ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน” หมายเลขโทรศัพท์ 02-503-9850-1 หรือ Facebook Page : www.facebook.com/thaiyouthcamp.asean หรือ อีเมล์: thaiyouthcamp.asean@gmail.com
 
 
 
 
ข้อมูล กรมอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์