หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
งานหัตถศิลป์ถิ่นอาเซียน

12 เมษายน 2016

นิทรรศการและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม ช่าง 10 หมู่ ช่างศิลป์ไทย ณ สนามหลวง นำเสนอความหลากหลายของงานหัตถศิลป์จากประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมการสาธิตและจัดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม และการสาธิตและจำหน่ายผลงานศิลปกรรมจากสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรและนิทรรศการงานต้นแบบ พระบรมราชานุสาวรีย์ "บูรพมหากษัตริย์ 7 พระองค์” ขนาดเท่าพระองค์จริง 1 รูป และแบบ สเก็ตซ์
 
จัดแสดงภายในงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้งาน ใต้ร่วมพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวง
 
 
 
 
 
ส่วนอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์